Disciplina: Dresurno jahanje

Konjeniški klub PIP

Discipline: Preskakovanje ovir, dresura, distančno jahanje Konjeniški klub PIP se nahaja v Ljubljani, na zelenem obrežju reke Save. Zelenje, prisotnost živali in različne urejene...

Konjeniški klub Velenje

12. junij 1992 – ustanovitev Konjeniškega kluba Velenje pomeni začetek dejavnosti na rekultiviranih površinah v Škalah pri Velenju. Da bi omogočili čim boljše pogoje ter...

Konjeniški klub Strmol

Discipline v klubu: dresurno jahanje, vodeno jahanje. Dodatno: terapevtsko jahanje KK Strmol – kjer konji in jahači uživajo v sožitju neokrnjene narave v osrčju...