Pravila in propozicije

Propozicije 2020

Dodatek k propozicijam 2020

Priloga k propozicijam 2020


Protokol v slučaju padca jahača ali konja

Zdravstveno poročilo o dogodku na tekmovanju

Navodila za izvedbo tekmovanj v preskakovanju zaprek v času ukrepov za zajezitev širjenja Covid 19 –