23.08.2018 - 26.08.2018 ,  Lipica

DP v dresurnem jahanju