18.04.2020 - 19.04.2020 ,  Tomačevo, Ljubljana

Pokal Slovenije - CDNA KK PIP Ljubljana (PREDLOG)