Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

Jahalne šole - klubi, člani KZS

Konjeniški klub Gibanje ← Nazaj

Naziv kluba, društva KK Gibanje
Točen naslov Depala vas 49, Domžale
Kontaktni podatki

Živa Šefman, ziva.sefman@gmail.com

Telefon: 070 857 580

Spletna stran: www.kk-gibanje.si

Leto ustanovitve in delovanje kluba 2004
Inštruktor Da
Učitelj Ne
Trener Ne
Razdelani ceniki Da
Ali ima klub urnik in prireja začetniške tečaje? Da
Ali ima izdelan urnik in izvaja nadaljevalne tečaje? Da
Ali obstaja možnost individualnih učnih ur? Da
Ali ima klub posebno ponudbo za otroke (ponije)? Ne
Ali ima klub konje in osebo izšolano za delo s hendikepiranimi osebami? Ne
Ali ima klub tudi bokse, ki jih oddaja v najem? Da
Velikost boksov 3 krat 3m
Število boksov 27
Boksi opremljeni s hlevskim listom (podatki o konju, kovanju, prehrani,…) Da
Sedlarna, prostor za kopanje in kovanje Da
Posebni prostori za seno, oves, druga hrana Da
Garderoba, tuš Da
Klubski prostori Da
Omarice prve pomoči Da
Požarna varnost (gasilni aparati, požarni alarmi) Da
Prostor za obiskovalce Da
Bife - gostinska ponudba Ne
Parkirna mesta Da
Ali ima klub dve zunanji ograjeni jahališči? Da
Dimenzija posameznega zunanjega ograjenega jahališča 45 krat 60m in 20 krat 60m
Podlaga zunanjih jahališč Peščeno
Ali ima klub pokrito jahališče (možnost jahanja v vseh letnih časih)? Da
Dimenzija pokritih jahališč 18 krat 60
Ali ima sprehajalno napravo? Da
Ali ima lonžirni krog? Ne
Ali ima izpuste in pašnike za konje? Da
Ali ima klub jahališče, opremo (ovire) preskakovanje ovir? Da
Ali ima jahališče označeno s črkami za dresurno jahanje? Da
Ali ima jahališče za vožnjo vpreg? Ne
Ali ima urejene terenske trening steze? Ne
Ali so vsi konji negovani in primerno hranjeni?  
Ali so konji prijazni v odnosu do ljudi? Da
Ali je v šoli zaposlen človek, ki redno dela s konji? Da
Ali za zdravstveno stanje konj redno skrbi veterinar? Da
Ali je pri jahalnih urah na jahališčih vedno prisoten vsaj licenciran inštruktor ali učitelj? Da
Ali jezdece, ki jahajo na terenu vedno spremlja polnoletna oseba, ki ima vsaj licenco tekmovalca ali jahač II ? Da
Ali strokovno usposobljena oseba vedno preveri znanje gostov, ki pridejo v šolo z namenom, da bi jahali? Da
Ali so jezdeci ločeni po skupinah, glede na znanje? Da
Ali ima klub vsaj enega primernega konja za delo na lonži? Da
Ali ima primerne konje za delo v skupini? Da
Ali ima klub človeka, ki šola konje? Da
Ali jezdeci vedno nosijo čelade, mlajši pa tudi drugo zaščitno opremo? Da
Ali je v preteklosti prišlo do hujših poškodb? Ne
Ali ima klub zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti pravne osebe? Da
Ali klub organizira dan odprtih vrat? Da
Ali klub organizira tekmovanja (preskakovanje ovir, dresurno jahanje, vzdržljivostno jahanje, vožnja vpreg,..)? Da
Ali je klub že organiziral ali soorganiziral kakšno mednarodno tekmovanje? Ne
Posebnosti kluba

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264