Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

Jahalne šole - klubi, člani KZS

Konjeniški klub Lipica ← Nazaj

Naziv kluba, društva Konjeniški klub Lipica
Točen naslov Lipica 5, 6210 Sežana
Kontaktni podatki darko.ravnikar@gmail.com 
Leto ustanovitve in delovanje kluba 1977 
Inštruktor Ne
Učitelj Da
Trener Ne
Razdelani ceniki Ne
Ali ima klub urnik in prireja začetniške tečaje? Ne
Ali ima izdelan urnik in izvaja nadaljevalne tečaje? Ne
Ali obstaja možnost individualnih učnih ur? Ne
Ali ima klub posebno ponudbo za otroke (ponije)? Ne
Ali ima klub konje in osebo izšolano za delo s hendikepiranimi osebami? Ne
Ali ima klub tudi bokse, ki jih oddaja v najem? Ne
Velikost boksov  
Število boksov  
Boksi opremljeni s hlevskim listom (podatki o konju, kovanju, prehrani,…) Ne
Sedlarna, prostor za kopanje in kovanje Ne
Posebni prostori za seno, oves, druga hrana Ne
Garderoba, tuš Ne
Klubski prostori Ne
Omarice prve pomoči Ne
Požarna varnost (gasilni aparati, požarni alarmi) Ne
Prostor za obiskovalce Ne
Bife - gostinska ponudba Ne
Parkirna mesta Ne
Ali ima klub dve zunanji ograjeni jahališči? Ne
Dimenzija posameznega zunanjega ograjenega jahališča  
Podlaga zunanjih jahališč  
Ali ima klub pokrito jahališče (možnost jahanja v vseh letnih časih)? Ne
Dimenzija pokritih jahališč  
Ali ima sprehajalno napravo? Ne
Ali ima lonžirni krog? Ne
Ali ima izpuste in pašnike za konje? Ne
Ali ima klub jahališče, opremo (ovire) preskakovanje ovir? Ne
Ali ima jahališče označeno s črkami za dresurno jahanje? Ne
Ali ima jahališče za vožnjo vpreg? Ne
Ali ima urejene terenske trening steze? Ne
Ali so vsi konji negovani in primerno hranjeni? Ne
Ali so konji prijazni v odnosu do ljudi? Ne
Ali je v šoli zaposlen človek, ki redno dela s konji? Ne
Ali za zdravstveno stanje konj redno skrbi veterinar? Ne
Ali je pri jahalnih urah na jahališčih vedno prisoten vsaj licenciran inštruktor ali učitelj? Ne
Ali jezdece, ki jahajo na terenu vedno spremlja polnoletna oseba, ki ima vsaj licenco tekmovalca ali jahač II ? Ne
Ali strokovno usposobljena oseba vedno preveri znanje gostov, ki pridejo v šolo z namenom, da bi jahali? Ne
Ali so jezdeci ločeni po skupinah, glede na znanje? Ne
Ali ima klub vsaj enega primernega konja za delo na lonži? Ne
Ali ima primerne konje za delo v skupini? Ne
Ali ima klub človeka, ki šola konje? Ne
Ali jezdeci vedno nosijo čelade, mlajši pa tudi drugo zaščitno opremo? Ne
Ali je v preteklosti prišlo do hujših poškodb? Ne
Ali ima klub zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti pravne osebe? Ne
Ali klub organizira dan odprtih vrat? Ne
Ali klub organizira tekmovanja (preskakovanje ovir, dresurno jahanje, vzdržljivostno jahanje, vožnja vpreg,..)? Ne
Ali je klub že organiziral ali soorganiziral kakšno mednarodno tekmovanje? Ne
Posebnosti kluba

Konjeniški klub Lipica že vrsto let združuje ljubitelje konj in konjeništva.

Zaradi nezainteresiranosti Kobilarne Lipica klub ne deluje več in ga bomo preostali člani prisiljeni zapreti.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264