Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

Jahalne šole - klubi, člani KZS

Konjeniško društvo Pesnica ← Nazaj

Naziv kluba, društvaKONJENIŠKO DRUŠTVO PESNICA
Točen naslovPesnica pri Mariboru 8
Kontaktni podatki

jožef frajzman, jozef.frajzman@siol.net

Telefon:  041414792 

Spletna stran: www.kd-pesnica.com

Leto ustanovitve in delovanje kluba1990
InštruktorDa
UčiteljNe
TrenerDa
Razdelani cenikiDa
Ali ima klub urnik in prireja začetniške tečaje?Da
Ali ima izdelan urnik in izvaja nadaljevalne tečaje?Da
Ali obstaja možnost individualnih učnih ur?Da
Ali ima klub posebno ponudbo za otroke (ponije)?Da
Ali ima klub konje in osebo izšolano za delo s hendikepiranimi osebami?Da
Ali ima klub tudi bokse, ki jih oddaja v najem?Da
Velikost boksovod 7 do12 m2
Število boksov20
Boksi opremljeni s hlevskim listom (podatki o konju, kovanju, prehrani,…)Ne
Sedlarna, prostor za kopanje in kovanjeDa
Posebni prostori za seno, oves, druga hranaDa
Garderoba, tušDa
Klubski prostoriDa
Omarice prve pomočiDa
Požarna varnost (gasilni aparati, požarni alarmi)Da
Prostor za obiskovalceDa
Bife - gostinska ponudbaDa
Parkirna mestaDa
Ali ima klub dve zunanji ograjeni jahališči?Da
Dimenzija posameznega zunanjega ograjenega jahališča20x40 in 25x50
Podlaga zunanjih jahališčPeščeno
Ali ima klub pokrito jahališče (možnost jahanja v vseh letnih časih)?Ne
Dimenzija pokritih jahališč 
Ali ima sprehajalno napravo?Ne
Ali ima lonžirni krog?Ne
Ali ima izpuste in pašnike za konje?Da
Ali ima klub jahališče, opremo (ovire) preskakovanje ovir?Da
Ali ima jahališče označeno s črkami za dresurno jahanje?Da
Ali ima jahališče za vožnjo vpreg?Ne
Ali ima urejene terenske trening steze?Ne
Ali so vsi konji negovani in primerno hranjeni?Da
Ali so konji prijazni v odnosu do ljudi?Da
Ali je v šoli zaposlen človek, ki redno dela s konji?Da
Ali za zdravstveno stanje konj redno skrbi veterinar?Da
Ali je pri jahalnih urah na jahališčih vedno prisoten vsaj licenciran inštruktor ali učitelj?Da
Ali jezdece, ki jahajo na terenu vedno spremlja polnoletna oseba, ki ima vsaj licenco tekmovalca ali jahač II ?Da
Ali strokovno usposobljena oseba vedno preveri znanje gostov, ki pridejo v šolo z namenom, da bi jahali?Da
Ali so jezdeci ločeni po skupinah, glede na znanje?Da
Ali ima klub vsaj enega primernega konja za delo na lonži?Da
Ali ima primerne konje za delo v skupini?Da
Ali ima klub človeka, ki šola konje?Da
Ali jezdeci vedno nosijo čelade, mlajši pa tudi drugo zaščitno opremo?Da
Ali je v preteklosti prišlo do hujših poškodb?Ne
Ali ima klub zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti pravne osebe?Da
Ali klub organizira dan odprtih vrat?Da
Ali klub organizira tekmovanja (preskakovanje ovir, dresurno jahanje, vzdržljivostno jahanje, vožnja vpreg,..)?Da
Ali je klub že organiziral ali soorganiziral kakšno mednarodno tekmovanje?Ne
Posebnosti klubav okviru kluba je mini živalski vrt z cca 30 različnimi živalmi.klub ima več ločenih pašnikov, imamo letne hleve povezane z pašnikom.klub nudi možnost jahanja ali druženja z živalmi tako odraslim kot tudi otrokom z zdravstvenimi težavami(cerebralna paraliza,downov sindrom...). Kljub temu,da nimamo hale, je možno jahanje oz.tečaji jahanje tudi v zimskem času.jahališča so osvetljena z reflektorji

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264