Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

2. seja UO KZS, 15.4.2019← Nazaj

Sklep: Račun iz podjetja Feropak se zavrne, saj KZS nima verodostojnih kronološko urejenih listin. Račun pa je bil posredovan na KZS skoraj 4 mesece po dogodku.

Sklep: Člani SS soglasno potrdijo člane SS za vožnjo vpreg Igorja Ujčiča, Miho Tavčarja, Klemna Turka in Rebeko Grabar.

Sklep: SS za dresuro preveri možnosti izpeljave dvakrat dvodnevnega  dresurnega treninga za potencialne udeležence Balkanskega prvenstva 2019.

Sklep: Soglasno se potrdi dopolnjene Propozicije za dresurno jahanje 2019.

Sklep: Potrdi se plan reprezentance za preskakovanje ovir za leto 2019.

Sklep: Strokovne svete se pozove, da pripravijo sezname članov reprezentanc ter plan tekem.

Sklep: Potrdi se povračilo stroškov za leto 2018 za:

  • dresurno jahanje: Urša Vadnjal (Brno) in Polona Kalan (Budimpešta – Fot)
  • skakanje: Gaj Riossa (Oliva – Valencia), Iza Vele (Gorla Minore), Nina Pangeršič (Busto Arsizio)
  • endurance: Lea Piškur (Fontanafredda)

Sklep: Vsak udeleženec EP 2018 (Nina Pangeršič, Ema Maček Ležaič in Gaj Riossa) prejme povračilo za potne stroške v višini 500 €.

Sklep: Obrazec Kim Hočevar za povračilo stroškov (Pisa San Rossore) se zavrne ker je iz propozicij razvidno, da je dobila povrnjene vse stroške s stani organizatorja.   (X. člen propozicij za tekmovanje).

Sklep: Trenutno veljaven Pravilnik za povračilo stroškov se prekliče in preneha veljati.

Sklep: V roku 30 dni se skliče sestanek vseh predsednikov SS, ki med sabo uskladijo primerljivost nivojev tekmovanj po posamezni disciplini in določijo kriterije za vsako disciplino posebej, na osnovi katerih bodo upravičeni do povračil stroškov z večjih tekmovanj s strani KZS. V pravilniku prav tako določijo pravila in razrez upravičenosti do povračila potnih stroškov. 

Sklep: Vsi do sedaj prispeli zahtevki za tekmovanja v letu 2019 se bodo obravnavali po novem pravilniku.

Sklep: Registracije konja in FEI potnega lista se ne izda nikomur brez vnaprejšnjega plačila na KZS.

Sklep: KZS bo dolžnikom poslala opomine. Neporavnanim dolgovom bo sledila izvršba.

Sklep: Tekmovalcem in klubom neplačnikom bo KZS zamrznila licence.

Sklep: Soglasno se potrdi znesek za plačilo 2. dela izobraževanja za naziv Strokovni delavec v športu (prej Inštruktor jahanja) v višini 450 €.

Sklep: Računi za 2. del izobraževanje bo pisarna razposlala pred začetkom izobraževanja. Računi morajo biti s strani kandidatov poravnani pred končnim izpitom; v nasprotne primeru se izpita ne bodo mogli udeležiti.

Sklep: KK Ljubljana in Kasaški klub Triglav Bled sta zamudila rok za izstop iz KZS, saj pravilnik določa 30. januar. Vlogi sta prispeli na KZS šele 15. 4. 2019, pred tem sta izvrševala pravice članov  KZS in sicer sodelovala na volitvah vsak z dvema glasovoma.

Oba kluba sta v skladu s pravilnikom dolžna poravnati letno članarino za katero sta prejela računa kot tekmovalna kluba ter v skladu s pravilnikom organizirati tekmovanje. V kolikor tega ne bosta storila v letu 2019 jima bo KZS v skladu s pravilnikom zračunala tudi kazen za neorganizacijo tekmovanj. Izstop obeh klubov bo začel veljati z letom 2020.

Sklep: Strokovni svet za dresuro se bo posvetoval za prevod FEI dresurnega pravilnika ter pridobil ponudbo.

Sklep: Potrdi se ponudba za prevod FEI pravilnika za preskakovanje ovir.

Sklep: Potrdi se nov pravilnik za endurance posredovan s strani SS.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264