Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

20. seja UO KZS, 9.2.2017← Nazaj

Sklep: zapisnik 19. seje Upravnega odbora KZS je soglasno potrjen.

 

Sklep: prošnji KK PIP Ljubljana za odpoved licence Marte Miholič se ne ugodi.

 

Sklep: odobri se povračilo štartnine Lidiji Grum za udeležbo na tekmovanju CSI4* Mechelen, 26.-30.12.2016 v višini 394 EUR.

 

Sklep: odobri se povračilo štartnine Domnu Vivodu za udeležbo na šestih kvalifikacijskih tekmovanjih za Alpe Adria Eventing Cup v letu 2016 v skupnem znesku 600 EUR.

 

Sklep: v članstvo KZS se kot tekmovalne klube sprejme Konjeniški klub SUPRINN, Endurance konjeniški klub Pristop in Konjeniški klub Posestvo Ugar.

 

Sklep: zaradi prenehanja kluba se iz KZS na lastno prošnjo izčlani Konjeniški klub Konjeniška akademija Primož Rifelj.

 

Sklep: Društvo za razvoj konjeništva Pristop se na lastno željo prekvalificira iz tekmovalnega v podporni klub.

 

Sklep: Strokovni svet za reining in western jahanje se po lastnem sklepu preimenuje v Strokovni svet za reining.

 

Sklep: Program dela KZS in Finančni plan KZS za leto 2017 sta soglasno sprejeta.

 

Sklep: sklepi strokovnih svetov se bodo od zdaj naprej po potrditvi na Upravnem odboru objavljali na spletni strani KZS.

 

Sklep: v letu 2017 se bo ponovno sklical Zbor inštruktorjev, učiteljev in trenerjev.

 

Sklep: strokovne svete se pozove, da naredijo analizo rezultatov tekmovalcev v svoji discipline v letu 2016, kot je to že naredil Strokovni svet za vožnjo vpreg.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264