Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

2. seja UO, 8.10.2015← Nazaj

  • Sklep: soglasno je odločeno, da KZS s Polajžerjem poskusi skleniti izvensodno poravnavo.
  • Sklep: soglasno je odločeno, da se odpove vse pogodbe, ki jih ima KZS sklenjene s Polajžerjem in podjetjem Proglas d.o.o.
  • Sklep: pridobi se stališče strokovnjakov avtorskega prava o tem, ali podjetje Proglas lahko zaščiti avtorske pravice projekta 300 otrok na konja.
  • Sklep: za prijavo programov usposabljanja na SSRS za šport se zadolži Selanovo. Sedlarjeva ji nudi operativno podporo.
  • Sklep: soglasno je odločeno, da članom Upravnega odbora KZS za udeležbo na sejah in drugih dogodkih KZS ne plačuje kilometrine, sejnin in dnevnic.
  • Sklep: soglasno je sprejeto, da se organizatorju DP v vožnji vpreg nameni pomoč v višini 2.000 EUR.
  • Sklep: UO KZS potrdi pogodbo o medsebojnem sodelovanju s Simono Dimic kot generalno sekretarka KZS s tremi glasovi za in enim vzdržanim.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264