Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

3. seja UO, 30.10.2015← Nazaj

  • Sklep: Na tretji redni seji člani UO potrjujemo zapisnik 2 seje UO.
  • Sklep: Sklepi UO se javno objavljajo na internetni strani KZS, dostopni so vsem članom in nečlanom.
  • Sklep: Predsednik UO pripravi odgovor na zapisnik NO, priporočila poslana 13.10.2015. Predlog odgovora bo predhodno posredovan članom UO.
  • Sklep: Člani UO v roku 30 dni pripravijo predlog osnutka krovnega pravilnika za delitve finančnih sredstev KZS.
  • Sklep: Generalna sekretarka pripravi projekcijo finančnega plana za leto 2016.
  • Sklep: KZS bo še naprej z donacijami podpirala klube pri kritju stroškov sodnikov.
  • Sklep: KZS si bo prizadeval za okrepitev sodelovanja s Kobilarno Lipica.
  • Sklep: Program Jahač 1 in Jahač 2, ki so last KZS in SKA smejo tržiti in promovirati zgolj člani KZS, konjeniški klubi. Naročilo lahko izvede izključno klub član KZS.
  • Sklep: Na vsaki seji UO obravnava finančno poročilo KZS za čas od predhodne seje UO do tekoče seje (prilivi, odlivi, stanje na računu).

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264