Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

11. seja UO, 11.4.2016← Nazaj

Sklep: zapisniki 8., 9. in 10. seje UO KZS so soglasno potrjeni.
Sklep: SKA se pozove, da razpiše usposabljanje za učitelja jahanja najkasneje do 15. maja 2016. Usposabljanje za trenerja jahanja mora biti razpisano v najkrajšem možnem času po potrditvi programa usposabljanja.
Sklep: UO KZS poziva SKA, da strokovno utemelji predlog za podaljševanje veljavnosti licence strokovnega kadra za obdobje dveh let in za obdobje enega leta, pri tem pa mora biti po stališču UO KZS najpomembnejša kvaliteta izobraževanja.
Sklep: soglasno se potrdi povračilo stroškov udeležbe na pripravljalnih turnirjih (povračilo štartnine) za tekmovalke Tajdo Bosio, Lidijo Grum, Hano Bajrovič in Nino Pangeršič.
Sklep: kadar je na dnevnem redu seje UO KZS strokovna tema, se na to sejo vabi tudi predsednika tistega strokovnega sveta, katerega tematika se obravnava.
Sklep: soglasno se potrdi edini kandidat za organizacijo Državnega prvenstva v preskakovanju ovir, ŠD Center konjeniškega športa Celje.
Sklep: skliče se sestanek klubov članov KZS, UO KZS ter Strokovnega sveta za preskakovanje ovir. Sestanek bo v ponedeljek, 25. aprila 2015 v prostorih ŠD Center konjeniškega športa Celje.
Sklep: soglasno se potrdi Pravilnik o uradnih strokovnih osebah na turnirjih.
Sklep: v skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, se odobri povračilo štartnine tekmovalki Karin Kranjc (endurance).

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264