Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

13. seja UO,13.06.2016← Nazaj

Sklep: zapisnik 12. redne seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: predsednik v skladu z 21. členom Statuta KZS za člana Upravnega odbora KZS imenuje go. Darjo Zvržina in g. Matica Lašiča.

Sklep: SSDJ se pozove, da se v treh tednih opredeli do predlogov sprememb propozicij.

Sklep: podaljša še rok prijav na usposabljanje za učitelja jahanja do 10.7.2016.

Sklep: strokovne svete se pozove, naj se opredelijo do predloga UO KZS, da bodo lahko od leta 2017 naprej tekmovalce v ogrevalnem prostoru in tekmovališču spremljali samo licencirani učitelji in trenerji jahanja ter inštruktorji z S licenco iz discipline, v kateri poteka tekmovanje.

Sklep: SKA se pozove, naj se opredeli do predloga UO KZS, da bi bili sprejemnega izpita za usposabljanje za učitelja jahanja oproščeni tudi kandidati, ki imajo S licenco v eni od disciplin ter A licenco v drugi.

Sklep: SKA se pozove, naj preuči možnosti nadzora nad delovanjem strokovnega kadra z namenom, da bi se zagotovilo, da jahanje poučuje samo ustrezno usposobljen in licenciran kader.

Sklep: S petimi glasovi za in enim prosti se odloči, da se za vodenje spletne strani podpiše pogodba s podjetjem Interplanet.

Sklep: na predlog predsednice Veterinarske komisije, ge. Kramarič, se potrdi Veterinarska komisija v sestavi dr. Vesna Kadunc Kos, dr. vet. med., dr. Irena Marc, dr. vet. med., Tamara Vrečko, dr. vet. med., Milan Hren, dr. vet. med., dr. Petra Kramarič, dr. vet. med. (predsednica).

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264