Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

16. seja UO KZS, 19.9.2016← Nazaj

Sklep: zapisnika 14. in 15. seje UO KZS sta soglasno potrjena.

Sklep: KZS bo v letu 2016 organizirala še en trening pod vodstvom Raphaela Loisona v okviru namenskih sredstev za dresurno jahanje, prejetih s strani Ministrstva za šport in Fundacije za šport.

Sklep: za predsednika Strokovnega sveta za endurance je soglasno imenovan Igor Hočevar.

Sklep: Strokovni sveti naj pripravijo predlog pravilnika za povračilo stroškov za 2017 za svojo disciplino.

Sklep: soglasno se potrdi povračilo stroškov udeležbe na mednarodnih turnirjih (v skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov) za tekmovalki Tajdo Bosio in Hano Bajrovič v disciplini preskakovanje ovir.

Sklep: soglasno se potrdi povračilo stroškov udeležbe na mednarodnem turnirju (v skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov) za tekmovalko Karin Krajnc v disciplini endurance.

Sklep: Za organizacijo tekmovanj v vožnji vpreg veljajo enaka pravila, kot po sklepu UO KZS za dresurno jahanje. KK Kras in KK Krka se nakaže vsakemu 100 EUR dotacije za organizacijo in 130 EUR dotacije za plačilo predsednika sodniškega zbora na dan tekmovanja.

Sklep: Zaradi dejstva, da je bil na isti vikend, na katerega je bila predhodno že razpisana tekma, naknadno organiziran uradni trening dresurnega jahanja, zaradi česar se je tekme udeležilo manj tekmovalcev, se KK Stol odobri dotacija za organizacijo tekme v višini 400 EUR. Enako se odobri Posestvu Jurečič.

Sklep: KK Ljubljana se odobri dotacija 100 EUR za vsako tekmo organizirano v okviru Pokala Zmajček. Za skakalne tekme se o delitvi dotacije med seboj dogovorita KK Ljubljana in KK Gibanje.

Sklep: Društvu Center konjeniškega športa Ljubljana se zaradi dela vloženega v odpovedano tekmo za DP endurance odobri dotacija v višini 100 EUR.

Sklep: KK Komenda se odobri dotacijo v višini 120 EUR za spominski trak za praznovanje ob obletnici kluba.

Sklep: Podjetje Emles d.o.o. se sprejme v članstvo KZS kot podporni klub.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264