Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

19. seja UO KZS, 19.12.2016← Nazaj

Sklep: zapisnik 18. seje UO KZS je soglasno potrjen.

 

Sklep: Vloga Gorana Čaliča za FEI Permitted Treating Veterinarian se pošlje na FEI. Sklep je sprejet s tremi glasovi za, enim proti in dvema vzdržanima.

 

Sklep: zapisnik sestanka SSPO z dne 21.9.2016 je soglasno sprejet. Zapisnik sestanka SSPO iz dne 18.10.2016 je soglasno sprejet, razen 4. točke, ki se vrne v nadaljnjo razpravo SSPO.

 

Sklep: soglasno se potrdi s strani SSPO predlagan Program reprezentance v preskakovanju ovir za leto 2017.

 

Sklep: soglasno se potrdi s strani SSPO predlagano povračilo stroškov za udeležbo na Evropskem prvenstvu Gaju Riossi v višini 1.500 EUR. Znesek se nakaže na račun kluba.

 

Sklep: soglasno se potrdi povračilo štartnine Tadeju Skazi za nastop nas CSIU25 Šamorin, 28.-31.7.2016. Znesek se nakaže na račun kluba.

 

Sklep: soglasno se potrdijo s strani ZUSO predlagani stevardi za discipline vožnja vpreg – Alja Videtič Paska, Rebeka Grabar in Jana Kapelj.

 

Sklep: soglasno se potrdi vloga Irene Marc za FEI Permitted Treating Veterinarian. Vloga se pošlje na FEI.

 

Sklep: podjetje EquiHit d.o.o. se sprejme v članstvo KZS kot tekmovalni klub.

 

Sklep: soglasno se potrdi program treninga mladine v dresurnem jahanju, predlagan s strani SSDJ.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264