Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

5. seja UO, 4.2.2016← Nazaj

Sklep: zapisnik 4. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: UO KZS podpira ponovno aktiviranje Zbora inštruktorjev, učiteljev in trenerjev. Pooblasti se Omahnovo, da skliče prvi sestanek.

Sklep: Konjeniški klub Obala se sprejme v članstvo KZS kot tekmovalni klub.

Sklep: sprejme se Pravilnik reining tekmovanj za leto 2016.

Sklep: Strokovni svet za reining in western jahanje ostaja skupen. UO KZS glede na odstop dosedanjega predsednika pooblašča Omahnovo, da skliče sejo SSRW, kjer naj se odpre kandidacijski postopek za novega predsednika.

Sklep: propozicije za tekmovanja v preskakovanju ovir za 2016 se sprejmejo s štirimi glasovi za in enim proti.

Sklep: propozicije za tekmovanja v dresurnem jahanju za 2016 se sprejmejo s štirimi glasovi za in enim proti.

Sklep: finančni plan KZS za leto 2016 je soglasno sprejet.

Sklep: program dela KZS za leto 2016 je soglasno sprejet.

Sklep: cenik gradiv in storitev za leto 2016 je soglasno sprejet.

Sklep: sodnikom UO KZS predlaga, da si organizirajo s.p. ali drugo ustrezno pravno obliko, preko katere bodo lahko izdajali račune za svoje delo. UO KZS predlaga Zboru uradnih strokovnih oseb KZS, naj znižajo ceno sojenja na 100 EUR neto na dan sojenja.

Sklep: UO KZS v veljavi ohranja 35. člen Pravilnika o registraciji tekmovalcev in članjenju klubov v KZS, ki med drugim določa:

“Tekmovalni klub ima na skupščini KZS dve glasovalni pravici in ima lahko registrirane tekmovalce. Vsak tekmovalni klub je dolžen v letu, v katerem je pri KZS registriran kot tekmovalni klub, organizirati eno tekmovanje v katerikoli disciplini, ki se vodi pod okriljem KZS. Namesto tega lahko klub nastopi kot soorganizator pri večdnevnih tekmah, vendar je lahko na en dan tekme samo en organizator. Klubi, ki tekme v tekočem letu ne organizirajo, morajo na KZS plačati kazen v višini 1.500 EUR.”

Sklep: pravilnik za tekmovanja v vzdržljivostnem jahanju za 2016 je soglasno sprejet.

Sklep: sklepi Sveta SKA z dne 1.2.2016 so soglasno potrjeni.

Sklep: S tremi glasovi za in dvema proti se razveljavi sklep Sveta SKA iz dne 16.1.2012 v delu, ki določa, da se članom Sveta SKA za podaljšanje licence ni potrebno udeležiti licenčnih seminarjev.

Sklep: Tisti strokovni kadri, ki se jim prizna zmanjšana kotizacija za licenčni seminar zaradi udeležbe na seminarjih v tujini, so dolžni temo, obravnavano na seminarju v tujini predstaviti drugim strokovnim kadrom (v obliki predavanja oziroma seminarske naloge). Če tega ne storijo, morajo plačati kotizacijo v celoti.

 

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264