Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

22. seja UO KZS, 9.3.2017← Nazaj

Sklep: Zapisnika  20. redne in 21. korespondenčne seje Upravnega odbora KZS se soglasno potrdi.

Sklep: Pozove se vse, ki se ukvarjajo z disciplino eventing, da najkasneje do skupščine formirajo delovno telo-SS za vodenje aktivnosti te discipline.

Sklep: Potrdi se Pravilnik o reprezentanci za dresuro.

Sklep: Potrdi se predlagane Propozicje za dresurno jahanje za 2017 s popravki točke 9 - brisanje 1. in 2. alineje in namesto tega se prva alineja glasi: »Tekmovalec se lahko udeleži podelitve s konjem, ki ga je jahal na tekmi, z drugim konjem ali brez konja, če navede utemeljene razloge«, razen na Državnem prvenstvu in Finalu Pokala Slovenije in točke 12 - alineja 4 in 5 se nadomestita z besedilom: »Ogrevanje do vključno kategorije L je razen na Državnem prvenstvu in Finalu Pokala Slovenije dovoljeno tudi strokovnim kadrom, ki posameznega tekmovalca trenirajo«.

Sklep: Potrdijo se zapisniki SSDJ z dne 11.11.2016, 10.12.2016, 11.1.2017 in korespondenčne seje 12.2.2017, razen v točkah, ki se nanašajo na korigirane propozicije.

Sklep: Odstop predsednice strokovnega sveta za dresurno jahanje z dne 9.3.2017 se vzame na znanje in se jo z navedenim dnem razreši.
Objavi se razpis za prosto mesto predsednika strokovnega sveta za dresurno jahanje. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo v roku 15 dni.

Sklep: UO po glasovanju 4 za, 2 proti potrdi zapisnike SSPO z dne 9.1.2017 in 2.2.2017, ter predlagane Propozicije za preskakovanje ovir za 2017 s popravkom: Splošna določila točka 14 – pri mladih mladi jahačih je vodni jarek alternativna ovira z drogom, razen v finalu, kjer je obvezen veliki vodni jarek.

Sklep: Soglasno se potrdi s strani SSPO predlagani Pravilnik o povračilu stroškov.

Sklep: Do naslednje seje UO se namesto pogodbe pripravi osnutek dogovora o sodelovanju, oziroma namera o podpiranju reprezentance.

Sklep: Ledi Selan se za koordinacijo licenčnih seminarjev, usposabljanja za inštruktorje asistente in usposabljanja za učitelje jahanja v 2016 in začetku 2017 odobri plačilo 5.000 EUR. V bodoče se morajo vse aktivnosti SKA planirati vnaprej skupaj s finančnim ovrednotenje s predhodno odobritvijo UO.

Sklep: Ker ima klub Duška Taskova, KK Vodice, odprte postavke do KZS, se mu ne odobri tekmovalna licenca za leto 2017.

Sklep: Soglasno se potrdijo sklepi SS za endurance z dne 24.2.2017, Okvirni program dela in finančni načrt za endurance 2017 in Pravilnik  za tekmovanja v vzdržljivostnem jahanju.

Sklep: UO zaradi ukinitve kluba potrdi izstop KK Marvel iz članstva KZS.

Sklep: Tehnična sekretarka KZS je zadolžena za pisanje zapisnikov SS in urejanje propozicij (vnašanje popravkov, sprememb itd).

Sklep: Klubom, ki v 2016 niso organizirali tekme, se pošlje IOP obrazec za znesek takse za neorganizatorje tekmovanj. Klube, ki obrazca ne bodo vrnili, se prekvalificira v podporne klube.

Sklep: Ga. Dimic se sestane z Ivom Milovanovičem glede možnosti dogovora v zvezi s prenosi dogodkov KZS na TV Šport.

Sklep: Organizator tekmovanja v dresurnem jahanju je dolžan poskrbeti za printanje sodniških pol.

Sklep: Redna letna skupščina KZS se bo izvedla v spomladanskem času.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264