Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

23. seja UO KZS, 17.3.2017 (korespondenčno)← Nazaj

Sklep: s 6 glasovi za in 1 proti se potrdi popravek sklepa 22. redne seje UO KZS z dne 9.3.2017, ki se popravljen glasi:

 Sklep: potrdi se predlagane propozicije za 2017 s popravki točke 9- brisanje 1. in 2. alineje in namesto tega se prva alineja glasi: »Tekmovalec se lahko udeleži podelitve s konjem, ki ga je jahal na tekmi, z drugim konjem ali brez konja, če navede utemeljene razloge, razen na DP ali Finalu pokala.« in točke 12 - alineja 4 in 5 se nadomestita z besedilom: »Ogrevanje do vključno kategorije L je dovoljeno, razen na DP in finalu pokala, tudi strokovnim kadrom, ki posameznega tekmovalca trenirajo«.

 

Sklep: Odstop predsednice strokovnega sveta za dresurno jahanje z dne 9.3.2017 se vzame na znanje in se jo z navedenim dnem razreši.
Objavi se razpis za prosto mesto predsednika strokovnega sveta za dresurno jahanje. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo v roku 15 dni.

Sklep je sprejet s 6 glasovi za in 1 proti.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264