Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

24. seja UO KZS, 24.3.2017 (korespondenčno)← Nazaj

Sklep: Zadrži se izvajanje sklepa UO KZS, ki ga je le-ta sprejel na 22. redni in dopolnil na 23. korespondenčni seji in se glasi:

Potrdi se predlagane propozicije za 2017 s popravki točke 9- brisanje 1. in 2. alineje in namesto tega se prva alineja glasi: »Tekmovalec se lahko udeleži podelitve s konjem, ki ga je jahal na tekmi, z drugim konjem ali brez konja, če navede utemeljene razloge, razen na DP ali Finalu pokala.« in točke 12 - alineja 4 in 5 se nadomestita z besedilom: »Ogrevanje do vključno kategorije L je dovoljeno, razen na DP in finalu pokala, tudi strokovnim kadrom, ki posameznega tekmovalca trenirajo«.

 Do nadaljnjega ostanejo v veljavi Propozicije za tekmovanja v dresurnem jahanju za leto 2016.

 

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264