Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

25. seja UO KZS, 7.4.2017← Nazaj

Sklep: zapisniki 22., 23. in 24. seje UO KZS so soglasno sprejeti.

 

Sklep: opravi se glasovanje za predsednika SSDJ. Dva člana UO KZS sta se glasovanja vzdržala, Neža Šarc je prejela en glas, Jurij Rudež pa tri glasove. UO KZS za novega predsednika SSDJ imenuje Jurija Rudeža.

 

Sklep: Tekmovalci za reining se registrirajo po veljavnem Pravilniku o registraciji tekmovalcev pri KZS. V kolikor želi SIRHA registrirati tekmovalce, se mora prekvalificirati v tekmovalnega člana KZS.

 

Sklep: do naslednjega sestanka UO KZS se pripravi seznam dolžnikov, proti katerim se bo vložila izvršba za izterjatev zapadlih finančnih obveznosti.

 

Sklep: UO KZS se seznani s poročilom NO in sprejme bilanco in izkaze poslovnega izida za leto 2016.

 

Sklep: sprejme se zapisnik ZUSO.

 

Sklep: Martini Planinc in Aleksandri Pekošak se odobri napredovanje v državnega sodnika v disciplini preskakovanje ovir.

 

Sklep: KZS bo tudi v letu 2017 nadaljevala sodelovanje z Zlatkom Polajžerjem glede vodenja projekta 300 otrok na konja.

 

Sklep: odobri se prošnja KK PIP Ljubljana za povrnitev stroškov plačila predsednika sodniškega zbora za tekmovanje CSN* KK PIP Ljubljana, ki bo organizirano 22.4.2017. Po izvedeni tekmi se izvede dotacija klubu v višini neto izplačila predsedniku sodniškega zbora.

 

Sklep: soglasno se zavrne prošnja Policijskega sindikata za sodelovanje pri izdelavi brošure Otroška prometna pobarvanka.

 

Sklep: kljub nezadostni udeležbi na licenčnem seminarju se na osnovi opravičil odobri podaljšanje licence strokovnega kadra inštruktorjem jahanja Dejanu Strgarju, Nastji Udovč in Boštjanu Koscu.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264