Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

29. seja UO KZS, 7.7.2017← Nazaj

Sklep: zapisnik 28. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: potrdi se pogodba za novo tehnično sekretarko Rebeko Grabar.

Sklep: člani UO KZS potrdijo Propozicije za dresurno jahanje 2017. Pri Propozicijah za preskakovanje ovir dodajo, da v kolikor nekaj ni napisano v internih pravilih, veljajo FEI pravila.

Sklep: Izi Vele in Nini Pangeršič se povrnejo stroški udeležbe na mednarodnih tekmovanjih. Prošnja Uroša Jordana je zavrnjena, ker ni v skladu s pravilnikom.

Sklep: prošnje za povračilo stroškov za Domna Vivoda so zavrnjene, ker tekme niso bile na mednarodnem nivoju in ni pravilnika, ki bi določal pravila o povračilu stroškov.

Sklep: ustanovi se Delovno telo za Eventing, ki naj pripravi pravilnik o povračilu stroškov.

Sklep: KK PIP Ljubljana dobi donacijo za organizacijo tekme v Endurancu v višini 500 €.

Sklep: Endurance konjeniški klub Pristop dobi donacijo za organizacijo ene tekme 400 € + 120 € (stroški) in za drugo 500 €.

Sklep: potrdi se poročilo o dolžnikih.

Sklep: potrdi se tekmovalni klub KONJENIŠKI KLUB STOŽICE LJUBLJANA.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264