Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

30 seja UO KZS, 28.8.2017← Nazaj

Sklep: zapisnik 29. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: KZS bo financirala en tridnevni trening pod vodstvom francoskega trenerja g. Benjamina Aillauda v skladu s pravili, ki jih določa FEI Solidarity.

Sklep: Zaradi organizacije DP v preskakovanju ovir bo KZS nakazala dotacijo ŠD Konjeniški center Celje v višini 7763€, pri čemer bo najprej opravljena kompenzacija z dolgovi, nato bo nakazana razlika.

Sklep: potrdi se pogodba o sodelovanju s Sašo Sedlar.

Sklep: Izi Vele se povrnejo stroški udeležbe na mednarodnem tekmovanju CSIU25-A - Bratislava (SVK) 6.8.2017.

Sklep: prošnja za povračilo stroškov za Domna Vivoda se zavrne, ker ni vložena po Pravilniku KZS o povračilu stroškov. Na prejšnji seji UO je bil sprejet sklep, naj se ustanovi delovno telo, da bo drugo leto na skupščini KZS možno ustanoviti Strokovni svet za eventing.

Sklep: Prošnjo KK Grm Novo mesto o sofinanciranju tekmovanja o dresurnem jahanju se zavrne.

Sklep: Prošnja Konjeniškega kluba Stožice Ljubljana, da ne plača računa za tekmovalne licence v prestopnem roku, se zavrne.

Sklep: Število kvalifikacijskih tekem, ki štejejo za končni rezultat Pokala Slovenije v dresurnem jahanju, ostane po predlogu SSDJ enako kot lani - štejejo rezultati 4 najboljših kvalifikacijskih tekem in se očitna strojepisna pomota tako popravi.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264