Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

31. seja UO KZS, 19.11.2017← Nazaj

Sklep: zapisnik 30. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Tehnična sekretarka Rebeka Grabar je delo v poskusnem obdobju uspešno opravljala.

Sklep: Dolžnikom bo poslan opomin, da naj poravnajo svoj dolg do Konjeniške zveze Slovenije.

Sklep: SSDJ bo s KK Stožice Ljubljana prediskutiral finančno pomoč KZS za organizacijo Finala Pokala in World Dressage Challenga.

Sklep: Vsem organizatorjem tekmovanj v preskakivanju ovir se povrne strošek enega sodnika, organizatorjem pokalnih tekem pa še dodatno en sodnik za dan izvedbe pokalnega tekmovanja.

Sklep: Zapisnike SS se objavlja na spletni strani KZS.

Sklep: Izi Vele, Tajdi Bosio, Urošu Jordanu in Nini Pangeršič se povrnejo stroški udeležbe na mednarodnih tekmovanjih. Prošnje Gaja Riosse za povračilo stroškov bo pregledal SS, če so v skladu s pravilnikom o povračilu stroškov.

Sklep: Strokovne svete se poziva, da pogledajo pravila o povračilu stroškov in predlagajo morebitne obnovitve pravilnika.

Sklep: Domnu Vivodu (Pokal AA Palmanova, CIC*) in Dejanu Strgarju (Pokal AA Campo di Bonis) se povrnejo stroški udeležbe na eventing tekmovanjih. Domen Vivod na tekmi (Pokal AA Campo di Bonis) ni upravičen do povračila stroškov. Kim Hočevar in Vojku Gabrijelčiču se povrnejo stroški udeležbe na mednarodnem tekmovanju CEI* Buzet.

Sklep: UO potrdi Konjeniški klub Urh Bauman kot tekmovalni klub.

Sklep: Vlogo SIRHA-e bo UO obravnaval, ko bodo na KZS stvari urejene (registracija tekmovalcev in konjev).

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264