Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

34. seja UO KZS, 19.1.2018← Nazaj

Sklep: Zapisnik 33. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo oba aneksa k pogodbi z Zlatkom Polajžerjem ter da pogodbi s Sašo Sedlar in Rokom Vadnjalom ostaneta nespremenjeni.

Sklep: Člani UO soglasno podprejo predlog podjetja Proglas za organizacijo izvedbe državnega prvenstva in pokalnih tekem v preskakovanju ovir in predlog za izvajanje projekta »Mladi v dresurnem jahanju na lipicancih«, ki se dogovarja s Kobilarno Lipica, ki bo dobil plačilo po opravljenih storitvah.

Sklep: Člani UO KZS soglasno potrdijo Propozicije za dresurno jahanja za 2018 in Propozicije za preskakovanje ovir za 2018; podprejo priporočilo organizatorjem, da v kolikor imajo možnost, da razpišejo tekmo na višini 145 cm.

Člani UO KZS soglasno potrdijo Pravilnik za tekmovanja s poniji in malimi konji za otroke.

Sklep: Člani soglasno sprejmejo izstop EQUIHIT d.o.o. kot tekmovalni klub in prekvalifikacijo KK Krumperk – iz tekmovalnega v netekmovalni klub.

Sklep: Člani UO KZS odobrijo ŠD Titani Ljubljana dodatnih 1000 € za sofinanciranje Državnega prvenstva v dresurnem jahanju 2017.

Sklep: Prošnjo KK PIP Ljubljana o spremembi sklepa 30. zapisnika UO KZS se zavrne - predlog se ne vzame v reševanje, ker je o njem že bilo odločeno. KZS bo KK PIP Ljubljana nakazala 500 € kot sofinanciranje endurance tekme, ki je potekala 8.4.2017 v Ljubljani (Tomačevo).

Sklep: predlog Domna Vivoda bo UO KZS obravnaval na naslednji seji, kamor sta vabljena g. Vivod in g. Dolžan.  

Sklep: Člani UO soglašajo, da KZS Nataši Gorišek za pripravo Pravilnika za tekmovanja s poniji in malimi konji za otroke plača 500 €.

Sklep: Klubi morajo račune s tekmovalnimi licencami poravnati do 30. aprila v tekočem letu, drugače se tekmovalcem klubov dolžnikom zamrznejo tekmovalne licence.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264