Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

35. seja UO KZS, 16.2.2018← Nazaj

Sklep: Zapisnik 34. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Člani UO se soglasno strinjajo s pogodbo podjetja Proglas d.o.o. glede Državnih prvenstev 2018 ter predlagajo, da se s Kobilarno Lipica po propozicijah posameznih disciplin uskladi organizacijske pogoje za izvedbo vseh prvenstev. Pripravi naj se tripartitna pogodba.

Sklep: Člani UO KZS predlagajo, da se napiše program projekta ter se pozove Kobilarno Lipica, kakšne pogoje lahko nudijo pri izpeljavi projekta.

Sklep: Člani UO KZS soglasno potrdijo Plan dela KZS 2018.

Sklep: Klube, ki jih je UO  KZS na 34. seji UO pozval k plačilu dolga do KZS in tega niso uredili, KZS črta iz seznama tekmovalnih klubov.

Sklep: Za tekmovalce, ki so prestopili iz KD Piramide v JK Maribor, izpisnice nadomesti sklep UO – KZS dovoli tekmovalcem prestop v omenjen klub.

Sklep: UO KZS poziva SIRHA-o, naj do konca februarja 2018 uredijo registracije tekmovalcev in konjev za tekočo sezono.  

Sklep: KZS bo disciplino reining podprla v letu 2018 s pridobljenimi sredstvi, ki jih je pridobila od FEI in so namenjena izobraževanju strokovnih kadrov in tekmovalcev omenjene discipline.

Sklep: UO KZS prošnji KK Medljan za sofinanciranje tekme za leto 2017 ne ugodi, ker to ni bilo predvideno za (so)financiranje v letu 2017.

Sklep: UO KZS poziva delovno telo za eventing, naj se v kratkem času dogovori za izpeljavo seminarja v letu 2018, drugače bo KZS izgubila pridobljena sredstva s strani FEI.

Sklep: UO KZS podpira kovače in jim predlaga, da iniciativno pripravijo program o medsebojnem sodelovanju.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264