Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

36. seja UO KZS, 30.3.2018← Nazaj


Sklep: Zapisnik 35. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: KZS razvrsti KK Velenje na prvo mesto pri vrednotenju programov  s področja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi pri Fundaciji za šport. Na drugo mesto KZS uvrsti Javni zavod Kobilarno Lipica.

Sklep: Redna letna skupščina KZS bo 25.4.2018 v M hotelu v Ljubljani.

Sklep: Soglasno se sprejme poslovnik za redno letno skupščino, ki bo 25.4.2018 v Ljubljani. 

Sklep: Člani UO KZS soglasno potrdijo Finančni plan KZS za 2018.

Sklep: UO KZS bo o članstvo KD Piramida odločal na naslednji seji, če bodo obveznosti do KZS to takrat poravnane.

Sklep: UO KZS ob pregledu potrdi bilanco za 2017.

Sklep: UO KZS soglasno ugodi prošnji KK Endurance Pristop za povrnitev polovice zaprošenih sredstev,  ker je bila tekma na Hrvaškem izvedena v soorganizaciji drugega organizatorja.

Sklep: UO KZS potrdi Pravilnik za tekmovanja v vzdržljivostnem jahanju za 2018.

Sklep: Sodnike za pokalne tekme v reiningu se bo plačevalo po Pravilniku o uradnih strokovnih osebah KZS.

Sklep: Člani UO KZS predlagajo, naj se SS za reining z vlogo o sredstvih za izobraževanje obrne na SKA.

Sklep: Sodniki, ki imajo dolg do KZS, ne smejo soditi, dokler ne poravnajo svoje zapadle dolgove.

Sklep: Člani UO pozivajo Komisijo za dresurno jahanje in SS za dresurno jahanje, da uskladijo svoja mnenja v roku enega meseca.

Sklep: Tehnična sekretarka bo do naslednje seje preverila, kdo od državnih sodnikov je v letu 2017 sodil 3 ali večkrat.

Sklep: Soglasno se potrdi zapisnika SSDJ (26.3.2018) in SSPO (12.3.2018).

Sklep: Člani UO KZS pozivajo SSPO, naj pripravi finančni plan, koliko bo prišel oblikovalec parkurja na Državnem prvenstvu 2018.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264