Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

39. seja UO KZS, 31.5.2018← Nazaj

Sklep: Zapisnik 37. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Dolžnike se pozove k rednemu plačevanju. Dolžnikom se pošlje opomin, dolžnikom, ki dolgujejo že daljše časovno obdobje pa opomin pred črtanjem.

Sklep: UO KZS potrdi pravilnike v zvezi z varstvom osebnih podatkov, osebni podatki se preko elektronske pošte pošiljalo s šifro, s pogodbenimi obdelovalci se bo podpisala posebna pogodba o varstvi podatkov.

Sklep: Klubom članom KZS se bo izjava poslala po pošti. Predsednikom organov KZS in predsednikom SS se bo poslala izjava, ki jo bodo razdelili svojim članom v podpis. Tekmovalcem KZS se bo izjavo razdelilo ob novem koledarskem letu. Licenciranim kadrom se bo izjavo dalo na licenčnih seminarjih.

Sklep: V skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov se Urši Vadnjal, Gaju Riossi in Izi Vele povrnejo stroški udeležbe na mednarodnem tekmovanju.

Sklep: UO KZS soglasno potrdi zapisnike SSPO in SSDJ.

Sklep: Člani UO KZS soglasno sprejmejo izstop KK Lipica kot člana KZS.

Sklep: Člani UO KZS vzamejo na znanje odstop Gizele Ross Pantelič iz mesta predsednice nadzornega odbora KZS in Mateje Aleš kot članice.

Sklep: Člani UO KZS predlagajo, da pisarna KZS na spletni strani objavi možnost za klube, da naročijo proti plačilu jakne za svoje tekmovalce. Cena je 89 € + DDV.

Sklep: Člani UO KZS predlagajo, da KZS financira eno srajco vsem državnim sodnikom, ki so v lanskem letu sodili najmanj trikrat. Če želijo imeti sodniki več srajc, je možnost dodatno srajco kupiti na lastne stroške.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264