Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

42. seja UO KZS, 9.11.2018← Nazaj

Sklep: Zapisnik 41. seje UO KZS je soglasno potrjen.

Sklep: Soglasno se sprejme cena registracije tujega konja pri KZS za vse discipline za nastop na tekmovanjih – 20 € na turnir. Tekmovalec plača registracijo organizatorju, ta pa plača registracijo na KZS. Cena KZS registracije tekmovalcev (55 €) in konjev (25 €) v letu 2019 ostane enaka.

Sklep: KZS na podlagi planov dela posameznih disciplin za leto 2019 pripravi razpis za Fundacijo za šport.

Sklep: Pritožbi disciplinskega obdolženca Andreja Pavloviča se ugodi, izpodbijana odločba organa prve stopnje se razveljavi in zadeva vrne v ponovno odločanje na prvo stopnjo.

Sklep: UO KZS soglasno zahtevek za plačilo honorarja glede loga KZS zavrne, ker je na osnovi razgovora z bivšimi predsedniki bila zadeva finančno poravnana in po posvetu s pravniki je denarni zahtevek tudi zastaran.

Sklep: UO KZS poziva strokovne svete KZS, naj poostrijo kriterije za povračilo stroškov, ki bo začel veljati s 1. 1. 2019. Za leto 2018 je KZS izčrpala sredstva iz tega naslova.

Sklep: Prošnji KK Stožice Ljubljana in KK Stol člani UO soglasno zavrnejo.

Sklep: KZS bo dotirala zvezi kovačev 500 € za izobraževanje z zameno za dogovor o brezplačnem dežurstvu kovača na Državnem prvenstvu v preskakovanju ovir za leto 2019.

Sklep: Vloga ga. Iris Prešeren za povračilo 5 registracij za tujega konja se zavrne.

Aklep: Vlogi g. Domna Vivoda in ga. Alenke Beg Lauko za povrnitev stroškov se soglasno zavrneta.

Sklep: Člani UO KZS prestavijo potrditev zapisnikov SSPO in SSDJ na naslednjo sejo.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264