Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

5. seja UO KZS, 16.5.2019← Nazaj

Sklep: Zapisniki 2., 3. in 4. seje so soglasno potrjeni.

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo člane SS za reining: Andrej Zrimšek, Blaž Nemanič, Gal Grahelj, Igor Rozman, Jure Ponikvar in Marjan Flajs.

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo predlog Pravilnika za disciplino Reining.

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo predlog SS za reining in sicer

  • Da se vsem na novo licenciranim tekmovalcem in konjem v disciplini reining v sezoni2019 upravičeni do znižane cene licenc
    • tekmovalna licenca za leto 2019 znaša 27,5 €
    • registracija konja za leto 2019 znaša 12,5  €,

Sklep: Člani UO soglasno potrdijo predlog SIQHA kot tekmovalni klub. Klubu se pošlje račun v višini 170 € kot dopolnitev do cene članarine tekmovalnega kluba.

Sklep: Sredstva, ki so namensko pridobljena iz MIZŠ in FŠO, grejo za vrhunski šport. Strokovni sveti pripravijo finančni in vsebinski načrt, ki ga potrdi UO KZS.SS za dresuro in skakanje pripravi vsebinski in finančni načrt porabe namensko pridobljenih sredstev za reprezentanco. SS določi kaj se iz naslova namenskih sredstev krije na posameznem tekmovanju, kot so kvalifikacije, EP, SP, priprave, balkanijada. Za porabo sredstev je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo. (računi..)

Sklep: Pogodba za pridobljen projekt iz FŠO Šport za vse – 300 otrok na konja se zavrne, ker ga ni možno izpeljati v taki obliki, kot je bil prijavljen na razpis jeseni 2018.

Sklep: Prvo soboto v septembru bo potekal dan odprtih vrat po konjeniških klubih po Sloveniji.

Sklep: Dopis Lidije Grum glede povračila stroškov se zavrne,  zaradi časovne oddaljenosti dogodka.

Sklep: SS za endurance se predlaga dopolnitev pravilnika, ki bi bil v skladu z FEI pravilnikom in bi jim omogočil lažjo organizacijo tekmovanj ter naj za začetek organizirajo običajno tekmovanje in ne za Pokal Slovenije.

Sklep: Potrdi se osnutek obrazca za prijavo na mednarodna tekmovanja. Obrazec bo vsem tekmovalcem na voljo na spletni strani KZS.

Sklep: Na cenik KZS se doda članarino za strokovne kadre na turnirjih (30 €) ter spremembo konjevega imena (25 €). Popravi se Pravilnik za registracijo konj, iz katerega se ceno izvzame. 

Sklep: Soglasno se potrdi znesek regresa za leto 2019 za tehnično sekretarko KZS v višini 886,63 EUR.

Sklep: Soglasno se potrdi zapisnik SS za preskakovanje iz dne 8.5.2019.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264