uk replica watches." /> uk replica watches." />
Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

0304875001421305280.jpg

Fundacija za šport opravila nadzor programov KZS← Nazaj

Fundacija za šport opravila nadzor programov Konjeniške zveze Slovenije za leto 2011, 2012 in 2013 uk replica watches.

Za interno javnost, 14.1.2014, Konjeniška zveza Slovenije

Fundacija za šport - FŠO je aprila 2014 replica rolex, Konjeniško zvezo Slovenije pozvala k predložitvi vse dokumentacije, ki se nanaša na sofinancirane programe FŠO za leto 2011 in 2012.

Po pregledu dokumentacije in obrazložitvi pred strokovno komisijo FŠO se je ugotovilo, da je Konjeniška zveza Slovenije programe izvajala v okviru medsebojnih pogodb in FŠO ni ugotovila nepravilnosti pri izvajanju programov.

Konec leta 2014 se je s strni FŠO na sedežu KZS izvedel tudi kontrolni pregleda vseh programov po pogodbah  ki jih je FŠO sofinancirala v letu 2013.

FŠO je pregledala originalno finančno-računovodsko dokumentacijo:

  • Konto kartice stroškovnih mest posameznega programa  po pogodbi za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 replica rolex
  • Originalne račune, knjižene na sofinanciranih programih,
  • Bančne izpiske, ki izkazujejo plačilo računov, knjiženih na programih.

 

Po pregledu je bilo ugotovljeno, da so se vsi programi izvedli v okvirih in skladno s pogodbo in da so se vsa prejeta sredstva namensko porabila.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264