replica rolex in leto 2013.

" /> replica rolex in leto 2013.

" />
Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

0174245001421305577.jpg

KZS bo opravila revizijo računovodskih izkazov tudi za leto 2014← Nazaj

Konjeniška zveza Slovenije je na pobudo Nadzornega sveta KZS opravila neodvisno revizijo računovodskih izkazov za leto 2011, 2012 replica rolex in leto 2013.

Za interno javnost, 14.1.2014 replica breitling uk, Konjeniška zveza Slovenije

Namen revizije je zbrati dokaze iz vse finančne in druge dokumentacije KZS in s tem oblikovati mnenje o računovodskih izkazih kot celoti.

Ugotovitev Revizijskega centra, ki je opravil revizijo je: »Opravili smo revidiranje računovodskih izkazov za leta 2011, 2012 in 2013 v društvu KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE, z namenom presoditi učinkovitost, gospodarnost in zakonitost notranjega kontrolnega sistema ter posledično preizkusiti pravilnost izkazanih postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida za pregledovana leta ter v tej povezavi skladnost porabe sredstev in finančnih nakazil s finančnim načrtom, predpisi in internimi akti zveze ter njenim poslanstvom oziroma osnovno dejavnostjo.”

Ugotovljeno je, da prihodki in odhodki za leto 2011, 2012 in 2013 iz Izkaza poslovnega izida KZS kažejo dejansko stanje in potrjujejo stabilnost in gospodarnost poslovanja zveze v pregledovanem obdobju z naraščajočim pozitivnim trendom.

Skladno s sklepo Upravnega odbora KZS z dne 23.12.2014, se bo izvedla revizija tudi za leto 2014 cheap rolex replica.

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264