Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

Nov vzorec veterinarskega spričevala za začasen uvoz v Republiko Srbijo← Nazaj

Obvestilo Uprave Republike Slovenije, Sektor za mednarodne zadeve

Obveščamo Vas, da smo od pristojnega veterinarskega organa Srbije prejeli dopis z novim vzorcem veterinarskega spričevala za začasen uvoz v Republiko Srbijo registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke za obdobje, krajše od 30 dni.

Ker bo v obdobju med 22. 6. do 1 . 7. 2014 v Novem Sadu potekalo Balkansko prvenstvo v dresurnem jahanju, so na prošnjo njihove konjeniške zveze pripravili nov usklajen vzorec za začasen uvoz registriranih konjev, ki se bodo udeležili dirke, tekmovanja in kulturnega dogodka v Srbiji.

Prosimo Vas, da o tem obvestite vse zainteresirane člane, ki se z registriranim konjem nameravajo udeležiti zgoraj navedenega dogodka v Srbiji. Spričevalo je potrebno pripraviti do 5. junija 2014, saj bo končno verzijo spričevala potrebno v potrditev poslati še pristojnim veterinarskim oblastem v Srbiji. Spričevalo je potrebno pripraviti v skladu s Pravilnikom o postopku izdaje veterinarskih spričeval za izvoz (Uradni list RS 60/2006).
Skladno s tem obvestilom bo do vključno 4. junija možno izvažati še z obstoječim spričevalom z oznako VS-40/2-e-Srbija-SI (Veterinarsko spričevalo za začasen uvoz registriranih konj za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke iz Republike Slovenije v Srbijo za obdobje, krajše od 30 dni). V kolikor bo novo spričevalo pripravljeno prej, bomo to spričevalo preklicali.

Poleg tega želimo opozoriti tudi, da mora za ponovni vstop registriranega konja v EU po začasnem izvozu v Srbijo spremljati ustrezno veterinarsko spričevalo, skladno z vzorcem iz Priloge II Odločbe Komisije št. 93/195/EGS (kakor je bila nazadnje spremenjena), ki ga bo potrebno predložiti ob pregledu na mejni veterinarski postaji vstopa/uvoza v EU.

Alenka Mugerle, dr.vet.med.
Sektor za mednarodne zadeve /
International Affairs Division

Uprava Republike Slovenije
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin /
The Administration of the Republic of Slovenia
for Food safety, Veterinary sector and Plant protection

Dunajska cesta 22
SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 (0)1 300 13 32, F: +386 (0)1 300 13 56
E: alenka.mugerle@gov.si
W: www.uvhvvr.gov.si

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264