Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

0297188001409207417.jpg

Razstava žrebet vseh toplokrvnih pasem konj← Nazaj

Sobota, 20. september 2014, s pričetkom ob 10. uri
v CKŠ Celje

VABIMO VAS
NA RAZSTAVO ŽREBET VSEH TOPLOKRVNIH PASEM KONJ,
 

ki bo v soboto, 20. septembra 2014 s pričetkom ob 10. uri v CKŠ Celje Lopata 43, 3000 Celje.


Razstava je odprtega tipa, kar pomeni, da so poleg  lastnikov slovenskih toplokrvnih žrebet povabljeni tudi lastniki žrebet, ki registrirajo svoja žrebeta za druge toplokrvne reje

Žrebeta bodo ocenjevana po Nemškem sistemu, ocenjeval jih bo nemški licenciran sodnik g. Frank Rupp.

Nagradni sklad:

Praktične nagrade in 300,00 EUR (bruto). 300,00 EUR SE RAZDELI MED 3 NAJBOLJŠA ŽREBETA (32 točk in več) IN SICER ZA:

 1. MESTO – 150,00 EUR
 2. MESTO – 100,00 EUR
 3. MESTO – 50,00 EUR

50,00 EUR (bruto) za najbolje ocenjeno SLOVENSKO TOPLOKRVNO ŽREBE (Do nagrade je upravičen rejec, ki mora biti član Združenja rejcev slovenskih toplokrvnih konj in ima pred razstavo poravnano članarino za vsa leta od dneva včlanitve vključno za leto 2014, ter je v času razglasitve prisoten na prireditvi!

Splošne informacije

 • Pripeljati morate žrebeta s kobilami.
 • Kobile morajo imeti identifikacijski dokument z vpisanim pregledom na IAK (ne starejši od 1 leta). Brez potrebne dokumentacije se prireditve ne bo možno udeležiti.
 • Zadnji rok prijave je 10. september 2014. Prijave pošljite na naslov ZRSTK, Stranska pot 4, 4208 Šenčur ali na elektronski naslov: uo@zrstk.si ali slavko.mrkun@gmail.com
 • Najmanjše število prijavljenih žrebet za izvedbo razstave je 15.
 • Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa glede na število prijavljenih kobil in žrebet.
 • Registracija žrebet slovensko toplokrvne reje bo potekalo samo na tej lokaciji in je pogoj za registracijo in vpis v register žrebet.
 • Kobile in žrebeta morajo biti za predstavitev primerno urejeni in predstavljeni. Kobile je potrebno voditi na uzdi, žrebeta pa morajo biti vajena oglavke (za samo predstavitev se le ta sname).
 • Vse lastnike kobil, ki še niso sprejete v slovensko rodovniško knjigo oz. bodo v letošnjem letu imele prvič registrirano žrebe pri nas prosimo, da zaradi sprejema v rodovnik s seboj prinesejo originalno potrdilo o poreklu oz. rodovniški dokument kobile.
 • Število boksov je omejeno in je obvezna predhodna pisna rezervacija ob prijavi. Cena najema boksa je 40 eur/dan.
 • Ob prihodu morate potrditi udeležbo na prijavnem mestu (od 9:00 do 9:20), da vas uvrstimo v vrstni red.
 • Predvideni vrstni red predstavljenih žrebet bo objavljen na spletni strani Združenja pred prireditvijo, praviloma pa bo žedoločen s kataloško številko (vrstni red se določa po abecednem redu žrebcev – očetov), dokončni vrstni red pa bo zaradi potrditve udeležbe določen na dan razstave.

Udeležba na prireditvi:

 • BREZPLAČNA je za člane Združenja rejcev slovenskih toplokrvnih konj, ki bodo žrebeta registrirali za slovensko toplokrvno rejo na prireditvi.
 • 30,00 EUR za vsako prijavljeno žrebe za člane Združenja rejcev slovenskih toplokrvnih konj, ki bodo žrebeta registrirali za drugo rejo
 • 160,00 EUR za nečlane za vsako prijavljeno žrebe.

Obvezno plačilo ob prijavi žrebet (do 10. septembra 2014) na TRR 07000-0000347932

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264