Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

0016571001584722835.JPG

PRIPOROČILA KZS GLEDE OBNAŠANJA V KONJENIŠKIH CENTRIH, KLUBIH IN JAHALNIH ŠOLAH MED EPIDEMIJO KORONAVIRUSA← Nazaj

Spoštovani,

Glede na situacijo v zvezi s koronavirusom, ki se dnevno spreminja in zaostruje, podajamo priporočila glede obnašanja v konjeniških centrih, klubih in jahalnih šolah v času trajanja karantene. Pri tem se poleg upoštevanja splošnih priporočil in ukrepov s strani državnih inštitucij opiramo tudi na priporočila FEI, EEF in ostalih nacionalnih konjeniških organizacij.

Natančnih navodil o obnašanju v hlevih s konji zaenkrat nismo prejeli, razen splošno veljavnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odloka o začasni prepovedi zbiranja in gibanja ljudi na javnih površinah. Za konje je treba poskrbeti, kar poleg nujne oskrbe pomeni tudi redno zagotavljanje gibanja – opustitev le-tega bi lahko ogrozilo zdravstveno stanje konj in je v nasprotju z zagotavljanjem dobrobiti konj in zakonodajo o zaščiti živali.

Zato apeliramo na vse odgovorne, da v svojih objektih poskrbijo za zagotavljanje maksimalne zaščite vseh vpletenih z uvedbo zaščitnih ukrepov.

  • Skladno z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev naj začasno prekinejo vsakršno izvajanje storitev jahalne šole in vodenih treningov.
  • Dostop do konj naj omogočijo le osebam, ki konje oskrbujejo in skrbijo za njihovo najnujnejše gibanje.
  • V hlev naj prihajajo izključno zdrave osebe, brez kakršnihkoli znakov prehlada ali bolezni.
  • Zagotovijo naj, da osebe, ki skrbijo za gibanje živali, prihajajo do konj po vnaprej določenem urniku (število oseb, ki prihajajo v hlev naenkrat, naj bo čim manjše) in svojo dejavnost v hlevu in okolici kar se da omejijo – to pomeni, da pristopajo izključno do svoje opreme in svojega konja, v hlevu se naj zadržujejo le neposredno pred in po opravljenem delu, se ne družijo z ostalimi, skrbijo za varnostno razdaljo vsaj 2m, redno skrbijo za umivanje in razkuževanje rok in opreme, po možnosti uporabljajo zaščitna sredstva.
  • Jahanje naj poteka po možnosti na odprtem prostoru,  jahanje v maneži prilagodite velikosti le-te. Predvsem je potrebno paziti, da se jahači med seboj ne srečujejo in so eden od drugega čimbolj oddaljeni.
  • Vsi, ki skrbijo za konje, predvsem pa jahači, naj se maksimalno izogibajo tveganjem, ki bi imela za posledico poškodbe in morebitno zdravljenje v bolnišnici.
  • Če je možno, naj lastniki hlevov oz. oskrbniki živali prevzamejo del obveznosti nase in na ta način zmanjšajo število ljudi, ki prihajajo v hlev.
  • Vsi vpleteni naj tudi redno spremljajo priporočila in dosledno sledijo ukrepom pristojnih inštitucij.

Ostanite pozitivno naravnani, razmere so težke za vse. Le z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov in uporabo zdravega razuma bomo premagali nevarnost, ki nam grozi. Prispevajte svoj delež k čimprejšnjemu izboljšanju razmer!

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264