https://www.1ka.si/a/256010) je anonimen, zbrani podatki so zaupni in bodo analizirani na ravni celote in ne posameznika ter uporabljeni za raziskavo v okviru te magistrske naloge. Predviden čas reševanja ankete je 15 minut.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in posredovanje sporočila vašim trenerjem.

 

Olimpijski pozdrav!

OKS - ZŠZ

Strokovni svet za vrhunski šport

" /> https://www.1ka.si/a/256010) je anonimen, zbrani podatki so zaupni in bodo analizirani na ravni celote in ne posameznika ter uporabljeni za raziskavo v okviru te magistrske naloge. Predviden čas reševanja ankete je 15 minut.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in posredovanje sporočila vašim trenerjem.

 

Olimpijski pozdrav!

OKS - ZŠZ

Strokovni svet za vrhunski šport

" />
Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

Raziskava o stresu trenerjev← Nazaj

Spoštovani!

Verjamemo, da so v tem izrednem času pri vas, vaših športnikih in trenerjih druge prioritete, vseeno pa se na vas obračamo s spodnjim obvestilom in prošnjo po nadaljnjem posredovanju sporočila do vaših trenerjev.

Študentka aplikativne kineziologije Janja Lavbič pripravlja magistrsko nalogo z naslovom Psihološki vidiki stresa trenerjev vrhunskih športnikov, ki nastaja v sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju, tovrstno raziskavo pa podpira tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Trenerji so mnogokrat spregledani pri nastajanju vrhunskih športnih dosežkov, zato se želi s to raziskavo na podlagi odgovorov trenerjev dobiti podatke o tem, kako so slovenski trenerji v vrhunskem športu izpostavljeni stresu in kakšni ukrepi bi bili smiselni za njegovo zmanjšanje.

 

Anketni vprašalnik (https://www.1ka.si/a/256010) je anonimen, zbrani podatki so zaupni in bodo analizirani na ravni celote in ne posameznika ter uporabljeni za raziskavo v okviru te magistrske naloge. Predviden čas reševanja ankete je 15 minut.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in posredovanje sporočila vašim trenerjem.

 

Olimpijski pozdrav!

OKS - ZŠZ

Strokovni svet za vrhunski šport

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264