Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

Obvestilo glede strokovnega usposabljanja za naziv Inštruktor jahanja← Nazaj

Obveščamo vas, da bo Slovenska konjeniška akademija razpis usposabljanja za naziv Inštruktor jahanja objavila v mesecu juniju.

Predmetnik programa za usposabljanje ostaja enak tistemu, ki je bil leta 2016 potrjen s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in je skladen s Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, spremenjeni pa bodo nosilci predmetov in predavatelji, ki pa morajo biti potrjeni še s strani Ministrstva za izobraženje, znanost in šport.

Pri praktičnem usposabljanju – pripravi kandidatov na sprejemni izpit bodo sodelovali mentorji KZS, sprejemni izpiti pa bodo izvedeni konec avgusta in v mesecu septembru v dveh razpisanih rokih.

Pogoji za prijavo na usposabljanje so:

 • Starost najmanj 19 let.
 • Najmanj 3 - letna poklicna izobrazba.
 • Opravljen izpit na 1. stopnji usposabljanja - Inštruktor jahanja-asistent.
 • 1 leto športno pedagoških izkušenj pod nadzorom strokovnega delavca z najmanj 2. stopnjo usposobljenosti.
 • Potrdilo mentorja (3. stopnja usposobljenosti) o ustrezni pripravljenosti za pristop k programu (primerno znanje jahanja, športno pedagoške izkušnje na 1. stopnji).
 • Tekmovalna licenca najmanj kategorije L iz dresurnega jahanja in najmanj kategorije L iz preskakovanja ovir ali opravljen sprejemni izpit.

Vsebina sprejemnega izpita:

 • Kandidati brez licence:
  • Jahanje razpisane dresurne naloge kategorije A in parkurja kategorije A0.
 • Kandidati z licenco kategorije L ali več za dresurno jahanje in brez licence ali z A licenco za preskakovanje ovir:
  • Jahanje parkurja kategorije A0.
 • Kandidati z licenco kategorije L ali več za preskakovanje ovir in brez licence ali z A licenco za dresuro:
  • Jahanje razpisane dresurne naloge kategorije A.

 

Vsi kandidati, ki želijo pridobiti naziv Inštruktor jahanja (2. stopnja usposobljenosti), morajo imeti obvezno opravljen izpit na 1. stopnji (Inštruktor jahanja-asistent).

Za tiste, ki nimajo opravljenega usposabljanja na 1. stopnji z nazivom Inštruktor jahanja-asistent, bo usposabljanje za Inštruktorja jahanja po novem Zakonu o športu izvedeno v letu 2019, ki bo prilagojeno novemu programu usposabljanja in skladno z novimi Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki bodo objavljena v letošnjem letu.

 

Slovenska konjeniška akademija

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264