Konjeniška zveza Slovenije

Kontaktne informacije

Naslov :

E-pošta :

Telefon :

Fax :

GSM :

Celovška ulica 25, 1000 Ljubljana

kzs@konj-zveza.si

01 43 47 264

01 43 47 265

041 654 000

SKA - obvestilo← Nazaj

Obveščamo vas, da se bo v letu 2018 izvajal strokovni program usposabljanja za Inštruktorja jahanja.

Natančen termin in dodatne informacije bodo objavljene naknadno.

 

 

Obveščamo pa vas tudi, da usposabljanja za strokovni naziv Inštruktor jahanja – asistent zaradi sprememb v skladu z novim Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), ki je prišel v veljavo 24.6.2017, ne bomo izvajali.

 Na priloženih povezavah si lahko preberete bistvene spremembe na področju športa in programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu, ki jih je prinesel nov Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/2017).

 

Veljavni programi usposabljanj strokovnih delavcev v športu od uveljavitve novega Zakona o športu od 24.6.2017:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/sport/pdf/2462017_velj_progr.pdf

 

Ukinitev pripravništva in strokovnih izpitov za strokovne delavce v športu z uveljavitvijo novega Zakona o športu :

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/sport/pdf/UKINITEV.pdf

 

Pravna razlaga določb novega Zakona o športu glede veljavnosti in izvajanja programov usposabljanj za strokovno delo v športu, potrjenih na podlagi starega Zakona o športu:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/sport/pdf/PRAVNAPODLAGA_USPOS.pdf

 

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/2017):

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1523?sop=2017-01-1523

 

 

Slovenska konjeniška akademija

Kontakt

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška ulica 25

1000 Ljubljana

E-pošta : kzs@konj-zveza.si

Telefon : 01 43 47 264