Kobilarna Lipica d.o.o.

Vsi klubi

REJA LIPICANCEV

Kobilarna Lipica si, ne le zaradi vloge in pomena kobilarne v sodobni reji lipicanca v svetu, temveč predvsem zaradi lipicancev samih, prizadeva zagotavljati nego, oskrbo, namestitev in zrejo vseh kategorij živali v skladu z najvišjimi etičnimi etološkimi in tehnološkimi standardi.

Kobilarni Lipica redi lipicanca na tradicionalen, preizkušen način. Plemenski žrebci vhlevljeni v individualnih boksih so v rednem treningu. Plemenske kobile so vhlevljene v skupnem hlevu, reja je prosta.

Neposredno po žrebitvi se kobile z žrebeti za 10 do 14 dni namestijo v bokse, kar zagotavlja potreben mir in zadovoljiv nadzor nad zdravstvenim stanjem mater in žrebet v poporodnem obdobju. Po tem obdobju se kobile z žrebeti vrnejo v skupni hlev. Reja je kombinirana – pašno hlevska. V pašni sezoni je celotna čreda plemenskih kobil preko dneva na paši, v zimskem času se, kadar razmere ne omogočajo paše, živali izpušča v urejena tekališča.

Odstavitev vseh žrebet se opravi konec oktobra. Žrebčki in žrebičke se zrejajo v skupinskih hlevih, reja je kombinirana – pašno hlevska do starosti treh let in pol. V obdobju uvajanja v delo in preizkušanja delovne sposobnosti, ki traja eno leto, se živali vhlevi v individualne bokse.

Za živali, ki so vpisane v Rodovniško knjigo ZRLS rejski program ne predpisuje pogojev reje neposredno, priporoča pa:

  • da se živali vzrejajo v hlevih, ki zagotavljajo bivanje živali v skladu z etološkimi standardi;
  • da se živalim v pašni sezoni omogoči celodnevno pašo na ustrezno velikih pašnikih.

Delovnim konjem za vse zvrsti rabe so rejci oz. lastniki dolžni zagotoviti privajanje na delo in pogoje ter način rabe v skladu z uveljavljenimi strokovnimi in etičnimi standardi konjeništva.

JAHALNA ŠOLA

Jahalna šola Kobilarne Lipica skrbi za šolanje konj in jahačev. Delo v vseh programih oziroma na vseh stopnjah jahalne šole temelji na enotnih strokovnih in etičnih načelih. 

Programi dela jahalne šole Kobilarne Lipica:

  • program šolanja konj Kobilarne Lipica
  • program šolanja jahačev Kobilarne Lipica
  • program vprežne vožnje
  • program turistične jahalne šole

Delo jahalne šole Kobilarne Lipica vodi glavni trener ob asistenci pomočnikov, izvajajo pa ga jahalni učitelji in jahači.

Glavni trener organizira in vodi trening posameznih skupin konj. Sodeluje pri oblikovanju in izvajanju programa rednega in dodatnega usposabljanja jahačev in jahačev-začetnikov in opravlja strokovno mentorstvo nad delom v turistični jahalni šoli in Konjeniškem Klubu Lipica.

Jahalna šola Kobilarne Lipica izvaja tudi program preizkušanja delovne sposobnosti lipicancev kor del selekcijskega programa rejskega programa za pasmo lipicanski konj.

 

Lokacija

Naslov:
Lipica 5, 6210 Sežana
Regija:
Primorska