Simon Jurečič, nosilec dop. dej. na kmetiji

Vsi klubi

Konji so na posestvu prisotni že od nekdaj, torej nekje od leta 1700 dalje. Od leta 1987 dalje se Simon Jurečič intenzivno ukvarja z rejo športnih konj za namen tekmovalnega športa in turizma, imel pa je tudi uspešno rejo SHL.

Posestvo, ki trenutno omogoča nastanitev 26 konj (lastnih in najemniških), obsega 22 ha lastnih zemljišč, od katerih je 15 ha travinje namenjenih za pridelavo krme (dodatnih 10 ha imamo v najemu). Pašnih površin je približno 7 ha.

Boksi v hlevu so različnih velikosti, velikost boksa je odvisna od velikosti konja oz. ponija.

Vsak boks ima svoj napajalnik, tako da imajo konji ves čas na razpolago svežo vodo.

Vsi boksi imajo ali mrežo za seno ali haybar (krmilnik za seno), saj je konj v osnovi pašna žival, ki je psiho-fizično narejena, da venomer po malem je. Tako jim omogočamo, da imajo lastno pridelano seno na razpolago 24 ur.

Na voljo sta dve zunanji jahališči, malo jahališče, velikosti 22 x 42 m ter veliko jahališče, velikosti 65 x 25 m. Na posestvu imamo tudi pokrito jahališče, velikosti 30 x 15 m, tako da je treniranje konj, ki so pri nas v oskrbi, mogoče v vseh vremenskih pogojih. Jahališča imajo peščeno podlago, katero vsakodnevno branamo, da je optimalna za trening konj, torej ne pretrda in ne pregloboka. Jahališča po potrebi namakamo, saj s tem preprečujemo obremenjevanje dihal.

Tekom dneva se konje trenira, popoldne pa se ukvarjamo s šolo jahanja oziroma učenjem jahačev.

Ukvarjanje s konjeništvom na tako velikem posestvu je ogromen zalogaj, zato med sabo tesno sodelujemo in vsi stremimo k istemu cilju – k napredku in nadaljnemu razvoju. Želimo izboljšati osveščenost in znanje ljudi, ki se ukvarjajo s konji. Predvsem dajemo velik poudarek na izobraževanju otrok, ker so oni naši bodoči tekmovalci, rejci, trenerji ali pa le ljubitelji konj z dobrim znanjem. Poskušamo jih naučiti čim več stvari, od pravilnega pristopa h konju, lonžiranja, dela na tleh, jahanja, skrbi za konja, kot tudi biomehaniko, masažo konj, prehrano konj in vse ostale teme, ki jih res ni malo, vendar so vse izredno pomembne.

Šola jahanja

Lokacija

Naslov:
Lipe 15, 1000 Ljubljana
Regija:
Osrednja Slovenija

Discipline

Dresurno jahanje

LETO USTANOVITVE IN DELOVANJE KLUBA 2013
INŠTRUKTOR Da
UČITELJ Ne
TRENER Ne
RAZDELANI CENIKI Da
ALI IMA KLUB URNIK IN PRIREJA ZAČETNIŠKE TEČAJE? Da
ALI IMA IZDELAN URNIK IN IZVAJA NADALJEVALNE TEČAJE? Da
ALI OBSTAJA MOŽNOST INDIVIDUALNIH UČNIH UR? Da
ALI IMA KLUB POSEBNO PONUDBO ZA OTROKE (PONIJE)? Da
ALI IMA KLUB KONJE IN OSEBO IZŠOLANO ZA DELO S HENDIKEPIRANIMI OSEBAMI? Ne
ALI IMA KLUB TUDI BOKSE, KI JIH ODDAJA V NAJEM? Da
VELIKOST BOKSOV veliki 5 x 3,5m, ostali 4 x 3,5m
ŠTEVILO BOKSOV 23
BOKSI OPREMLJENI S HLEVSKIM LISTOM (PODATKI O KONJU, KOVANJU, PREHRANI,…) Da
SEDLARNA, PROSTOR ZA KOPANJE IN KOVANJE Da
POSEBNI PROSTORI ZA SENO, OVES, DRUGA HRANA Da
GARDEROBA, TUŠ Da
KLUBSKI PROSTORI Da
OMARICE PRVE POMOČI Da
POŽARNA VARNOST (GASILNI APARATI, POŽARNI ALARMI) Da
PROSTOR ZA OBISKOVALCE Da
BIFE – GOSTINSKA PONUDBA Ne
PARKIRNA MESTA Da
ALI IMA KLUB DVE ZUNANJI OGRAJENI JAHALIŠČI? Da
DIMENZIJA POSAMEZNEGA ZUNANJEGA OGRAJENEGA JAHALIŠČA 65 x 25m, 30 x 30m
PODLAGA ZUNANJIH JAHALIŠČ Peščeno
ALI IMA KLUB POKRITO JAHALIŠČE (MOŽNOST JAHANJA V VSEH LETNIH ČASIH)?
DIMENZIJA POKRITIH JAHALIŠČ 35 x 14m
ALI IMA SPREHAJALNO NAPRAVO? Ne
ALI IMA LONŽIRNI KROG? Da
ALI IMA IZPUSTE IN PAŠNIKE ZA KONJE? Da
ALI IMA KLUB JAHALIŠČE, OPREMO (OVIRE) PRESKAKOVANJE OVIR? Da
ALI IMA JAHALIŠČE OZNAČENO S ČRKAMI ZA DRESURNO JAHANJE? Da
ALI IMA JAHALIŠČE ZA VOŽNJO VPREG? Ne
ALI IMA UREJENE TERENSKE TRENING STEZE? Da
ALI SO VSI KONJI NEGOVANI IN PRIMERNO HRANJENI? Da
ALI SO KONJI PRIJAZNI V ODNOSU DO LJUDI? Da
ALI JE V ŠOLI ZAPOSLEN ČLOVEK, KI REDNO DELA S KONJI? Da
ALI ZA ZDRAVSTVENO STANJE KONJ REDNO SKRBI VETERINAR? Da
ALI JE PRI JAHALNIH URAH NA JAHALIŠČIH VEDNO PRISOTEN VSAJ LICENCIRAN INŠTRUKTOR ALI UČITELJ? Da
ALI JEZDECE, KI JAHAJO NA TERENU VEDNO SPREMLJA POLNOLETNA OSEBA, KI IMA VSAJ LICENCO TEKMOVALCA ALI JAHAČ II ? Da
ALI STROKOVNO USPOSOBLJENA OSEBA VEDNO PREVERI ZNANJE GOSTOV, KI PRIDEJO V ŠOLO Z NAMENOM, DA BI JAHALI? Da
ALI SO JEZDECI LOČENI PO SKUPINAH, GLEDE NA ZNANJE? Da
ALI IMA KLUB VSAJ ENEGA PRIMERNEGA KONJA ZA DELO NA LONŽI? Da
ALI IMA PRIMERNE KONJE ZA DELO V SKUPINI? Da
ALI IMA KLUB ČLOVEKA, KI ŠOLA KONJE? Da
ALI JEZDECI VEDNO NOSIJO ČELADE, MLAJŠI PA TUDI DRUGO ZAŠČITNO OPREMO? Da
ALI JE V PRETEKLOSTI PRIŠLO DO HUJŠIH POŠKODB? Ne
ALI IMA KLUB ZAVAROVANO ODGOVORNOST IZ NASLOVA DEJAVNOSTI PRAVNE OSEBE? Da
ALI KLUB ORGANIZIRA DAN ODPRTIH VRAT? Ne
ALI KLUB ORGANIZIRA TEKMOVANJA (PRESKAKOVANJE OVIR, DRESURNO JAHANJE, VZDRŽLJIVOSTNO JAHANJE, VOŽNJA VPREG,..)? Da
ALI JE KLUB ŽE ORGANIZIRAL ALI SOORGANIZIRAL KAKŠNO MEDNARODNO TEKMOVANJE? Ne
POSEBNOSTI KLUBA Dobro počutje konj in ponijev je pri nas na prvem mestu, zato ima vsak na razpolago pašnik dimenzij 125 x 25m, pozimi pa zimske izpuste.
Ker se zavedamo, da je varnost jahačev izrednega pomena, so vsi naši konji in poniji kvalitetno izšolani, vsi naši inštruktorji pa so osvojili naziv državnega prvaka v dresurnem jahanju in lahko svoje znanje prenašajo tako na konje, kakor tudi na jahače.