Sever, konji, turizem in prosti čas d.o.o.

Vsi klubi

ŠOLA JAHANJA

– Poni tečaj
Poni tečaj za otroke od 5 do 8 let se izvede v 6ih urah oz. 4.srečanjih.  Sprejme od 4 do 8 otrok. Običajno je en termin izpeljan zgodaj jeseni, drugi pa spomladi, oba kar se da strnjeno v dogovoru s starši. Program je zelo široko zasnovan z namenom, da otroka nauči spoštovanja do živali, mu pomaga izgubitii strah pred njo in ga nauči osnov dela in jahanja s konjem. Otroci pomagajo pri sedlanju in zauzdanju. V maneži ponija vodijo na uzdi, ga jahajo s sedlom in brez in s tem pridobivajo ravnotežje in druge motorične sposobnosti. Jahanje poteka predvsem v koraku, bolj pogumni pa se preizkusijo tudi v kasu. Ne manjka tudi igre v smislu igre vlog, ko se otroci poskušajo postaviti v vlogo konja in/ali jahača. Lahko bi se reklo, da je to popoln psihomotoričen program za vašega otroka na svežem zraku.

– Začetni tečaj
Začetni tečaj zajema 8 ur in je namenjen usvajanju jahalnega znanja in poglabljanju znanj o lastnostih konja ter predvsem osveščanju o partnerstvu med jahačem in konjem. Jahač bo ob koncu tečaja znal pravilno in samozavestno voditi konja na roki, ga sam očistiti, zasedlati in delno zauzdati. Jahati  bo znal samostojno v koraku in kasu v osnovnih dresurnih prvinah ter čez majhne prepreke, galopiral  bo na lonži. Vse bolj samozavestno bo pristopal h konju in gradil z njim lep, partnerski odnos

– Nadaljevalni tečaj
Nadaljevalni  tečaj zajema 8 ur in je namenjen nadaljnjemu usvajanju jahalnega znanja in gradnji partnerstva s konjem. V nadaljevalni tečaj lahko pristopijo vsi, ki so že opravili začetni tečaj, oz. imajo dovolj predhodnega znanja. To pomeni, da sami pripravijo konja in ga pripeljejo v manežo, kjer jih čaka inštruktor. V nadaljevalnem tečaju se utrjuje tehnika, ter uči obvladovanje konja, t.j. odločnosti ter doslednosti pri dajanju ukazov. Ob koncu tečaja jahač že delno samostojno galopira po maneži. Veliko se jaha čez talne ovire, s čimer se jahač nauči pravilno pripeljati konja na oviro, natančnosti pa se nauči tudi z jahanjem krogov in diagonal. Ob koncu nadaljevalnega tečaja je večina tečajnikov pripravljenih na opravljanje izpita JAHAČ 1 po programu Konjeniške Zveze Slovenije

– Osnovni tečaj
Osnovni  tečaj za otroke in odrasle starejše od 8 let se izvede v 6ih urah oz. 4 srečanjih. Sprejme od 4 do 8 otrok. Namenjen je tečajnikom vseh starostnih skupin, ki se bodo s konjem srečali prvič. Prav zaradi tega je veliko poudarka na spoznavanju same živali, premagovanju strahu, in pridobivanju zaupanja. Vsako srečanje ima tudi krajše predavanje o značilnih lastnostih konja ali o samem delu z njim. Po dva tečajnika poskrbita za enega konja. Naučita se ga čistiti, poskrbeti za njegov boks, ga osedlati in delno zauzdati, voditi v manežo in iz nje. Jahalna znanja pa zajemajo jahanje v koraku in kasu z različnimi vajami za pravilno sedenje in sprostitvenimi vajami, ki omogočajo jahaču začutiti konja in njegovo gibanje.

 

 

Lokacija

Naslov:
Mokraška vas 15, 5280 Idrija
Regija:
Goriška