Koledar prijavljenih tekmovanj 2021

Objavljen je predlog tekmovanj, kot so jih posredovali klubi. To še ni končno sprejet in potrjen koledar, katerega bodo potrdili strokovni sveti in delovna telesa posameznih disciplin.