Vožnja vpreg

O vožnji
Konji so se uporabljali za vožnjo veliko prej kot pa za jezdenje. Ko so vprežna vozila izgubila osnovno vloga prevoza, se je vožnja spremenila v hitro razvijajočo se športno disciplino.

Kaj je vožnja?

Vožnja, ki je postala samostojna disciplina leta 1970 je najstarejša disciplina konjeniških tekmovanj.

Je disciplina brez jahača; voznik sedi na kočiji z vpreženim eni konjem ali ponijem, s parom le teh ali štirimi.

Sodobna tekmovanja v vožnji vsebujejo tri faze:

  1. dresura: odvija se v maneži velikosti 100 x 40 m z izvajanjem predpisane poti v pravilnem hodu. Ocenjuje se: gladkost in točnost prehodov, zamah, poslušnost konj in dejstva voznika.
  2. maraton: najbolj spektakularen del tekmovanja, ki se odvija na do 18 km dolgi progi ki vsebuje ostre zavoje, strmine, vodne in naravne kot tudi umetno izdelane ovire.
  3. spretnostna vožnja (stožci): tukaj se preverja voljnost in vodljivost konj po maratonu na progi sestavljeni iz stožcev, ki jo morajo vozniki prevoziti s čim manj napakami v predpisani hitrosti.