CENIK GRADIV IN STORITEV 2024 EUR
Članarina za tekmovalne klube 300 EUR
Članarina za netekmovalne klube 130 EUR
Članarina za podporne klube 80 EUR
Članarina za uradno osebje na turnirjih 55 EUR
Tekmovalna licenca skakanje / dresura / distančno jahanje / vožnja / reining 55 EUR
Tekmovalna licenca izven roka za prijave 110 EUR
Prestop tekmovalca v prestopnem roku 55 EUR
Prestop tekmovalca izven prestopnega roka 160 EUR
Registracija konja 25 EUR + DDV
Registracija tujega konja (Z oznaka) 15 EUR na turnir (skakanje, dresura)
Preimenovanje/dopolnitev konjevega imena 50 EUR + DDV
FEI registracija tekmovalca 20 EUR + DDV
FEI registracija konja 40 EUR + DDV
FEI Recognition Card (tudi podaljšanje) 220 EUR
FEI Recognition Card – dvojnik 50 EUR
Gradivo Jahač 1 25 EUR
Gradivo Jahač 2 35 EUR
Duplikat izkaznice Jahač 1,2 15 EUR
Nove tekmovalne številke za konja 20 EUR

DDV je vključen v zgornjih cenah, razen kjer je označeno.