CENIK GRADIV IN STORITEV 2021 EUR
Članarina za tekmovalne klube (200)* 300 EUR
Članarina za netekmovalne klube (100)* 150 EUR
Članarina za podporne klube (50)* 80 EUR
Članarina za uradno osebje na turnirjih 55 EUR
Tekmovalna licenca skakanje/dresura/endurance/vožnja/reining 55 EUR
Tekmovalna licenca izven roka za prijave 110 EUR
Prestop tekmovalca v prestopnem roku 55 EUR
Prestop tekmovalca izven prestopnega roka 160 EUR
Registracija konja 25 EUR
Registracija tujega konja (Z oznaka) 15 EUR na turnir (skakanje, dresura)
Preimenovanje/dopolnitev konjevega imena 25 EUR
FEI registracija tekmovalca ali konja 20 EUR
FEI Recognition Card (tudi podaljšanje) 220 EUR
Gradivo Jahač 1 25 EUR
Gradivo Jahač 2 35 EUR
Duplikat izkaznice Jahač 1,2 15 EUR
Nove tekmovalne številke za konja 20 EUR
KNJIGE 13 EUR
Članske izkaznice 1,3 EUR

DDV je vključen v gornjih cenah. *Cena za članarino v oklepajih velja za leto 2021.