CENIK GRADIV IN STORITEV 2022 EUR
Članarina za tekmovalne klube 300 EUR
Članarina za netekmovalne klube 130 EUR
Članarina za podporne klube 80 EUR
Članarina za uradno osebje na turnirjih 55 EUR
Tekmovalna licenca skakanje/dresura/endurance/vožnja/reining 55 EUR
Tekmovalna licenca izven roka za prijave 110 EUR
Prestop tekmovalca v prestopnem roku 55 EUR
Prestop tekmovalca izven prestopnega roka 160 EUR
Registracija konja 25 EUR
Registracija tujega konja (Z oznaka) 15 EUR na turnir (skakanje, dresura)
Preimenovanje/dopolnitev konjevega imena 25 EUR
FEI registracija tekmovalca ali konja 20 EUR
FEI Recognition Card (tudi podaljšanje) 220 EUR
Gradivo Jahač 1 25 EUR
Gradivo Jahač 2 35 EUR
Duplikat izkaznice Jahač 1,2 15 EUR
Nove tekmovalne številke za konja 20 EUR
KNJIGE 13 EUR
Članske izkaznice 1,3 EUR

DDV je vključen v gornjih cenah.