Obrazci

Vse zahtevke za povračilo stroškov je potrebno oddati v skladu s Pravilnikom in na obrazcu skupaj z obvezno prilogo, kot je navedena na obrazcu.

Obrazec za uveljavljanje povračila stroškov za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih

Športni klubi, ki se želijo včlaniti v KZS, morajo poslati v celoti izpolnjeno:
  • pristopno izjavo (1),
  • kopijo statuta kluba ter
  • odločbo o vpisu v register društev.

Turistične kmetije, šole jahanja in druge pravne osebe pošljejo izpolnjeno:

  • pristopno izjavo (2).

PRISTOPNA IZJAVA ZA VČLANITEV V KZS 1 in 2

Klube naprošamo, da za svoje tekmovalce ustrezno izpolnijo VSE rubrike registracijskega lista (ime in priimek, EMŠO, naslov, disciplino in telefonsko številko).

V kolikor tekmovalec v vaš klub prestopa iz drugega kluba, je potrebno poleg registracijskega lista poslati tudi izpisnico, ki jo izpolni klub, iz katerega tekmovalec izstopa. Če bo tekmovalec registriran prvič, je potrebno poleg registracijkega lista poslati tudi potrdilo o opravljeni licenci.

Konje, ki bodo tekmovali v tekoči sezoni, je potrebno registrirati na KZS. Registracija poteka preko spletne strani administracija.konj-zveza.org.  Registracijo lahko opravi registriran tekmovalec ali strokovni kader. Če je bil od zadnje registracije spremenjen lastnik, je potrebo na KZS poslati kopijo strani iz IDja, kjer je vpisano novo lastništvo.

Če konj še ni bil registriran, je potrebno izpolniti spodnji obrazec. Poleg tega je potrebno na KZS poslati tudi originalno knjižico ID in kopijo pedigreja, v kolikor ga konj ima. Lastništvo se vpisuje zgolj na podlagi predhodno vpisanega lastništva s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev.

V vsakem primeru mora biti konj, ki se v Sloveniji nahaja več kot 30 dni, vpisan v Centralnem registru kopitarjev, tudi če je lastnik tujec. Vpis v register uredite na Inštitutu za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev v Ljubljani.

Obrazec za registracijo konja