Splošni akti

Statut Konjeniške zveze Slovenija

Zadnja sprememba: 15.5.2014

Velja od 22.10.2013