Jahač 1 in Jahač 2 – kaj je to?

Programa Jahač 1 in Jahač 2 sta produkta in last Konjeniške zveze Slovenije in v jahalnih šolah in konjeniških klubih, registriranih članih KZS predstavljata osnovo za učenje jahanja na začetnem in nadaljevalnem nivoju.

Programa sta zasnovana tako, da lahko vsak jahač postopno in v logičnih zaporednih korakih napreduje v svojem znanju jahanja. Programa sta predhodna stopnja tekmovalnega sistema KZS in ju mora osvojiti vsak jahač, ki želi tekmovati. Vstop v tekmovalni sistem pa ni pogoj za opravljanje obeh izpitov. Jahač s trudom in vztrajnim delom počasi sledi svojim ciljem, opravljeni izpiti pa mu kot vmesne postojanke potrjujejo, da je na pravi poti. Cilje pa si seveda vsak zada sam.

Jahač 1 – Program začetnega šolanja jahača

Cilj začetnega šolanja po programu Jahač 1 je osvojitev osnovnih znanj o konju in ravnanju z njim, ter osnovnih veščin jahanja v koraku, kasu in galopu, vključno s prehodom prek na tleh ležečih drogov v koraku in kasu. Tisti, ki boste uspešno opravili program Jahač 1, boste usposobljeni za jahanje v maneži.

Program obsega 10 lekcij. Lekcija pomeni skupek posameznih spretnosti, ki se jih mora jahač naučiti – to pa ne pomeni, da je za eno lekcijo vedno dovolj le ena učna ura. Koliko časa bo trajalo učenje, je odvisno od dojemljivosti, vztrajnosti in volje učenca.

V programu se boste učili naslednjega: kako pravilno pristopimo h konju v hlevu, kako ga pravilno privežemo, očistimo, zasedlamo in zauzdamo, kako ga vodimo, zajahamo in razjahamo. Učili se boste pravilne drže na konju, pravilne uporabe stremen in držanja vajeti ter končno tudi pravilnega in učinkovitega delovanja na konja v koraku, kasu in galopu.

Ko boste obvladali vse našteto, boste lahko pristopili k opravljanju izpita. Ta je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Po opravljenem izpitu prejmete diplomo in izkaznico Jahač 1 KZS.

SKA
Jahač 2 – Program nadaljevalnega šolanja jahača


Program Jahač 2 je nadgradnja programa Jahač 1 in vas pripelje do solidnega znanja osnovnih dresurnih vaj, sposobni boste tudi odjahati na teren in preskočiti posamezne nizke ovire.

Program obsega 8 lekcij, v katerih boste spoznali in utrjevali sedeči kas, pravilno jahanje zavojev v koraku in delovnem kasu, veliki in mali krog, različne menjave smeri, desno in levo nazaj, obrat okrog prednjih nog. Učili se boste pravilno jahati prehode iz kasa v levi in desni galop, galop na stezi in velikem krogu, spoznali boste lahki sed oz. polsedečo držo v kasu in galopu, tempo pa boste poskusili tudi malo pojačati. Spoznali se boste z najosnovnejšimi elementi preskakovanja ovir in se seznanili s pravili terenskega jahanja.

A pozor! Program NI le nekajurni nadaljevalni tečaj, ampak proces učenja, ki naj traja, dokler ne osvojite zahtevanih znanj. Dober učitelj bo znal presoditi, kdaj ste osvojili zahteve posamezne lekcije in bo trajanje učenja prilagodil vašim sposobnostim.

Po opravljenem izpitu Jahač 2 lahko svojo pot nadaljujete po svojih željah – lahko jahate le za rekreacijo in svoje veselje, morda pa se boste odločili nadaljevati svojo pot s pripravo na izpit za tekmovalno licenco in z vstopom v tekmovalni šport.

Ne glede na vaše želje pa se je koristno zavedati, da se moramo v jahanju stalno izpopolnjevati. Učenje jahanja je »življenjsko delo« – nikoli ne znamo toliko, da se ne bi mogli naučiti še več. Zato se je dobro vsaj občasno vračati v manežo k svojemu učitelju. Verjemite, tudi vaš konj vam bo hvalažen.

SKA