Organi KZS

Predsednica mag. Polona Rifelj
1. podpredsednica Tatjana Vele
2. podpredsednik Janez Bratkovič
Članica UO Suzana Zver Pangeršič
Član UO Peter Dermol
Član UO Bojan Velkavrh
Član UO Leon Krpič

Seje in sklepi UO KZS

Generalni sekretar Rok Vadnjal

Predsednica GISELLE ROSS PANTELIČ
podpredsednik Jurij Rudež
članica Urša Runtič

Seje in sklepi

Članica, Strokovno tehnična pomoč Tajda Bosio
Član Franc Slavič
Član Matej Bertoncej
Član Mihael Kovačič

Seje in sklepi

Predsednik Primož Rifelj (p.p. nadomešča tajda bosio)
članica Alenka Keršič
članica Tajda Bosio
član Rok Vadnjal
član Mihael Kovačič
član Franc Slavič
član Uroš Kocbek

Seje in sklepi

Predsednica Dora Markun
članica Alenka Fetih
članica Staša Kosler
član Ladi Fabris
članica Janja Ivančič
članica Barbara Begojev
član Vital Trdan
članica Nastia Vrčkovnik

Seje in sklepi

Predsednik miha tavčar
član Dejan Jančar
član Andrej Glažer
član Janez Peternel
član Mitja Mahorčič

Seje in sklepi

PredsedniCA KIM HOČEVAR
Članica Karin Krajnc
Član Uroš Brečko Strnad
Član dr. Jaka Ule
Član Igor Hočevar

Seje in sklepi

Predsednik Zdenko Zobavnik
Član  Andrej Zrimšek
Član  Blaž Nemanič
Član  Gal Grahelj
Član  Jure Ponikvar
Član Marjan Flajs
Član Igor Rozman

Seje in sklepi

Predsednik Domen Vivod
Članica Alenka Beg Lauko
Član Rok Bernik
Član Aljoša Višnar
Član Dejan Strgar

Seje in sklepi

Predsednica Bojana Kotnik
član Franc Lisjak
član Gregor Ušen
članica Janja Mateja Aleš
članica Iris Prešeren

Seje in sklepi

Predsednik Rok Vadnjal
članica izvršnega odbora Alenka Keršič
članica izvršnega odbora Dora Markun
član izvršnega odbora Breda Hočevar
član izvršnega odbora Bojan Polšak

Seje in sklepi

Predsednica dr. Petra Kramarič
članica dr. Irena Marc
članica dr. Vesna Kadunc Kos
članica dr. Tamara Vrečko
član dr. Milan Hren

Seje in sklepi