Organi KZS

Predsednica mag. Polona Rifelj
1. podpredsednica Tatjana Vele
2. podpredsednik Janez Bratkovič
Članica UO Suzana Zver Pangeršič
Član UO Peter Dermol
Član UO Bojan Velkavrh
Član UO Leon Krpič

Seje in sklepi UO KZS

Generalni sekretar Rok Vadnjal

Predsednica GISELLE ROSS PANTELIČ
podpredsednik Jurij Rudež
član Josip Tanko
članica Urša Runtič
član Uroš Stoisavljevič

Seje in sklepi

Predsednik Robi Skaza
Članica Tajda Bosio
Član Franc Slavič
Član Matej Bertoncej
Član Mihael Kovačič
Strokovno tehnična pomoč Leda Selan

Seje in sklepi

Predsednik Primož Rifelj
članica Alenka Keršič
članica Tajda Bosio
član Robi Skaza
član Rok Vadnjal
član Andrej Kučer
član Mihael Kovačič

Seje in sklepi

Predsednica Dora Markun
članica Alenka Fetih
članica Staša Kosler
član Ladi Fabris
članica Janja Ivančič
članica Barbara Begojev
član Vital Trdan
članica Nastia Vrčkovnik

Seje in sklepi

Predsednik Bojan  Polšak
Član Miha Tavčar
Član Klemen Turk
Član Igor Ujčič Vrhovnik
Članica Rebeka Grabar

Seje in sklepi

PredsedniCA Helena Okorn
Član David Hočevar
Član Gregor Pintar
Član Goran Čalić
Član Uroš Brečko Strnad
Član Urban Prešeren
Član Peter Prešeren
Član Igor Hočevar

Seje in sklepi

Predsednik Zdenko Zobavnik
Član  Andrej Zrimšek
Član  Blaž Nemanič
Član  Gal Grahelj
Član  Jure Ponikvar
Član Marjan Flajs
Član Igor Rozman

Seje in sklepi

Predsednik Domen Vivod
Članica Alenka Beg Lauko
Član Rok Bernik
Član Aljoša Višnar
Član Dejan Strgar

Seje in sklepi

Predsednica Bojana Kotnik
član Franc Lisjak
član Gregor Ušen
članica Janja Mateja Aleš
članica Iris Prešeren

Seje in sklepi

Predsednik Rok Vadnjal
članica izvršnega odbora Alenka Keršič
članica izvršnega odbora Dora Markun
član izvršnega odbora Breda Hočevar
član izvršnega odbora Bojan Polšak

Seje in sklepi

Predsednica dr. Petra Kramarič
članica dr. Irena Marc
članica dr. Vesna Kadunc Kos
članica dr. Tamara Vrečko
član dr. Milan Hren

Seje in sklepi