Konjeniška zveza Slovenije

Konjeniška zveza Slovenije – KZS je strokovna športna organizacija, ki združuje konjeniške klube, društva in rejska združenja ter turistične kmetije s konjeniško dejavnostjo.

Konjeniška zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1947 in od tedaj dalje nepretrgoma deluje na področju konjeniškega športa v Sloveniji.

Do leta 1991 je Konjeniška zveza Slovenije delovala v okviru Konjeniške zveze Jugoslavije, z odcepitvijo leta 1991 pa se je kot samostojna včlanila v Mednarodno konjeniško zvezo (Federation Equestre Internationale – FEI) s sedežem v Lausanne. Leta 2010 se je Konjeniška zveza Slovenije včlanila tudi v Evropsko konjeniško zvezo s sedežem v Bruslju (European Equestrian Federation – EEF). Konjeniška zveza Slovenije je tudi članica Olimpijskega komiteja Slovenije – OKS.

Poslanstvo

Poglavitno poslanstvo KZS je pospeševanje stalnega razvoja konjeništva na nacionalni ravni in skrb za razvoj in popularizacijo konjeniškega športa in sicer v treh olimpijskih disciplinah:

 • preskakovanju zaprek,
 • dresurnem jahanju in
 • eventingu (kombinaciji preskakovanja ovir v naravi in dresurnega jahanja), ki sodi med najstarejšo olimpijsko disciplino v konjeništvu

ter ostalih disciplinah:

 • vožnji vpreg,
 • distančnem jahanju in
 • reiningu.

KZS  skrbi za spoštovanje in podpiranje idealov in načel jahanja, hkrati pa razvija pogoje, ki poudarjajo privlačnost za sodelujoče in za gledalce.

Vrednote

Pogum, delo, odrekanje, disciplina – povezanost s konjem

Konjeniški šport združuje vrednote, ki so skupne vsem športnim panogam: pogum, delo, odrekanje in disciplina. Vendar pa je konjeniški šport edini, ki združuje dva športnika – konja in jahača, katerega uspeh je odvisen od zaupnosti in spoštovanja, ki se je zgradilo med obema.

Enakopravnost moških in žensk

Konjeniški šport je eden redkih športov, v katerih se moški in ženske merijo enakovredno, pod istimi pogoji, do olimpijske ravni in vključno z njo.

Najpomembnejša je dobrobit konja

Vse od ustanovitve KZS se ta ukvarja s skrbjo za dobrobit konja. Leta 1991 je sprejela Pravila obnašanja, katerih uvodni stavek se glasi: »V vseh konjeniških športih je treba dobrobit konja šteti kot najbolj pomembno.«

Odnos do okolja – šport, ki je povezan z naravo

Konjeniški šport je očitno povezan z naravo, saj je edina olimpijska disciplina, v katero je vključena žival, hkrati pa se večinoma odvija na podeželju. KZS izraža velik interes za varovanje okolja in je ena od prvih  športnih organizacij, ki je skupaj z Mednarodno konjeniško organizacijo FEI sprejela Pravila obnašanja do okolja.

Družbena odgovornost

Konjeniška zveza Slovenije je športna organizacija, ki si prizadeva opaziti družbene in okoljske  potrebe ne le na področju  konjeništva, temveč  tudi  pri vključevanju vrednot, ki so povezana z izpolnjevanjem širšega družbenega poslanstva.

Kontakt:

Konjeniška zveza Slovenije

Celovška 25
1000 Ljubljana

Tel.: +386-41-654-000

E-pošta: kzs@konj-zveza.si

TRR: 03100-1001904952 pri SKB banki

Delovni čas pisarne KZS:

 • ponedeljek od 9.00 – 13.00 v pisarni KZS (Celovška 25, Ljubljana)
 • torek od 13.00 – 17.00 v pisarni KZS (Celovška 25, Ljubljana)
 • sreda od 9.00 – 13.00 v pisarni KZS (Celovška 25, Ljubljana)
 • četrtek od 9.00 – 13.00 v pisarni KZS (Celovška 25, Ljubljana)
 • petek od 9.00 – 13.00 na tel. št. 041-654-000