Športno društvo Titani Ljubljana

Vsi klubi

Lokacija

Naslov:
Stožice 28, 1000 Ljubljana
Regija:
Osrednja Slovenija

Discipline

Dresurno jahanje, Preskakovanje ovir

LETO USTANOVITVE IN DELOVANJE KLUBA 2006, 2012
INŠTRUKTOR Da
UČITELJ Ne
TRENER Da
RAZDELANI CENIKI Da
ALI IMA KLUB URNIK IN PRIREJA ZAČETNIŠKE TEČAJE? Ne
ALI IMA IZDELAN URNIK IN IZVAJA NADALJEVALNE TEČAJE? Ne
ALI OBSTAJA MOŽNOST INDIVIDUALNIH UČNIH UR?
ALI IMA KLUB POSEBNO PONUDBO ZA OTROKE (PONIJE)? Da
ALI IMA KLUB KONJE IN OSEBO IZŠOLANO ZA DELO S HENDIKEPIRANIMI OSEBAMI? Ne
ALI IMA KLUB TUDI BOKSE, KI JIH ODDAJA V NAJEM? Ne
VELIKOST BOKSOV
ŠTEVILO BOKSOV
BOKSI OPREMLJENI S HLEVSKIM LISTOM (PODATKI O KONJU, KOVANJU, PREHRANI,…) Ne
SEDLARNA, PROSTOR ZA KOPANJE IN KOVANJE
POSEBNI PROSTORI ZA SENO, OVES, DRUGA HRANA Ne
GARDEROBA, TUŠ Ne
KLUBSKI PROSTORI Ne
OMARICE PRVE POMOČI Ne
POŽARNA VARNOST (GASILNI APARATI, POŽARNI ALARMI) Ne
PROSTOR ZA OBISKOVALCE Ne
BIFE – GOSTINSKA PONUDBA Ne
PARKIRNA MESTA Da
ALI IMA KLUB DVE ZUNANJI OGRAJENI JAHALIŠČI? Da
DIMENZIJA POSAMEZNEGA ZUNANJEGA OGRAJENEGA JAHALIŠČA zunanje jahališče 80×60 in 20×60
PODLAGA ZUNANJIH JAHALIŠČ Peščeno
ALI IMA KLUB POKRITO JAHALIŠČE (MOŽNOST JAHANJA V VSEH LETNIH ČASIH)? Da
DIMENZIJA POKRITIH JAHALIŠČ 25*65
ALI IMA SPREHAJALNO NAPRAVO? Da
ALI IMA LONŽIRNI KROG? Da
ALI IMA IZPUSTE IN PAŠNIKE ZA KONJE? Da
ALI IMA KLUB JAHALIŠČE, OPREMO (OVIRE) PRESKAKOVANJE OVIR? Da
ALI IMA JAHALIŠČE OZNAČENO S ČRKAMI ZA DRESURNO JAHANJE? Da
ALI IMA JAHALIŠČE ZA VOŽNJO VPREG? Ne
ALI IMA UREJENE TERENSKE TRENING STEZE? Da
ALI SO VSI KONJI NEGOVANI IN PRIMERNO HRANJENI? Da
ALI SO KONJI PRIJAZNI V ODNOSU DO LJUDI? Da
ALI JE V ŠOLI ZAPOSLEN ČLOVEK, KI REDNO DELA S KONJI? Ne
ALI ZA ZDRAVSTVENO STANJE KONJ REDNO SKRBI VETERINAR? Da
ALI JE PRI JAHALNIH URAH NA JAHALIŠČIH VEDNO PRISOTEN VSAJ LICENCIRAN INŠTRUKTOR ALI UČITELJ? Da
ALI JEZDECE, KI JAHAJO NA TERENU VEDNO SPREMLJA POLNOLETNA OSEBA, KI IMA VSAJ LICENCO TEKMOVALCA ALI JAHAČ II ? Da
ALI STROKOVNO USPOSOBLJENA OSEBA VEDNO PREVERI ZNANJE GOSTOV, KI PRIDEJO V ŠOLO Z NAMENOM, DA BI JAHALI? Da
ALI SO JEZDECI LOČENI PO SKUPINAH, GLEDE NA ZNANJE? Da
ALI IMA KLUB VSAJ ENEGA PRIMERNEGA KONJA ZA DELO NA LONŽI? Da
ALI IMA PRIMERNE KONJE ZA DELO V SKUPINI? Ne
ALI IMA KLUB ČLOVEKA, KI ŠOLA KONJE? Da
ALI JEZDECI VEDNO NOSIJO ČELADE, MLAJŠI PA TUDI DRUGO ZAŠČITNO OPREMO? Da
ALI JE V PRETEKLOSTI PRIŠLO DO HUJŠIH POŠKODB? Ne
ALI IMA KLUB ZAVAROVANO ODGOVORNOST IZ NASLOVA DEJAVNOSTI PRAVNE OSEBE? Ne
ALI KLUB ORGANIZIRA DAN ODPRTIH VRAT? Ne
ALI KLUB ORGANIZIRA TEKMOVANJA (PRESKAKOVANJE OVIR, DRESURNO JAHANJE, VZDRŽLJIVOSTNO JAHANJE, VOŽNJA VPREG,..)? Da
ALI JE KLUB ŽE ORGANIZIRAL ALI SOORGANIZIRAL KAKŠNO MEDNARODNO TEKMOVANJE? Da