Spoštovani člani KZS!

Vlada je na dopisni seji, 15. aprila 2020 sprejela nov odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki bo veljal od 18. aprila dalje in dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini na odprtih javnih krajih in ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb.

Nadalje je Vlada RS 16. aprila 2020 sprejela še dopolnitev omenjenega odloka, kjer se z namenom postopnega sproščanja ukrepov, poleg že obstoječih izjem doda nove izjeme, med drugim tudi športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih. Del odloka, ki se nanaša na športno-rekreativne storitve začne veljati 20. aprila 2020.

Točnih navodil glede izvedbe jahalnih treningov ni (prav tako jih še niso podali v nekaterih konjeniško bolj razvitih državah). Na željo naših članov Konjeniška zveza Slovenije predlaga še dodatna priporočila za izvajanje treningov jahanja:

  • Vse aktivnosti naj bodo izvedene v obliki individualnih treningov, torej sta lahko prisotna le trener in en varovanec, pri čemer je potrebno ves čas upoštevati medsebojno razdaljo vsaj 2 m (tudi pri pripravi konja na jahanje). Skupinski treningi, tabori in delavnice zaenkrat niso dovoljeni.
  • Če velikost jahališča dopušča, lahko hkrati izvaja trening več oseb, a le, če je možno zagotoviti dovolj veliko razdaljo med osebami, ki so prisotne na jahališču.
  • V običajni dresurni maneži (20 x 60 m) priporočamo največ dva do tri jahače (če so jahači trije, naj se trenerji umaknejo izven jahališča in z varovancem komunicirajo z uporabo avdiosistema in slušalk).
  • Zaradi dinamike gibanja tudi na večjem jahališču priporočamo, da je število oseb omejeno (npr. 60 x 80 m oz. 4800 m2 – največ 6 jahačev in 2 trenerja na jahališču, ostali naj po možnosti poučujejo s strani).
  • Vsi udeleženci naj skrbijo, da se ne srečujejo na razdalji, manjši od 5 m.
  • Pri izvedbi skakalnih treningov je treba poskrbeti za maksimalno varnost in se v največji meri izogibati tveganju. Priporočamo, da se manj izkušeni jahači treningu preskakovanja zaenkrat še izogibajo.
  • Varnostno razdaljo je potrebno upoštevati tudi pri jahanju na ostalih zunanjih površinah.
  • Za zagotovitev primernih pogojev upraviteljem objektov priporočamo, da za čas trajanja posebnih razmer uvedejo urnik uporabe objektov, ki bo omogočil ohranjanje zadostne distance med vsemi uporabniki objektov.

Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva ( https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/ ) in NIJZ (www.nijz.si).

 

Ohranjanje zdravja je še vedno najpomembnejše, zato apeliramo na vse, naj svojo dejavnost prilagodijo temu cilju.